Accessibility links

Breaking News

Administrasyon Biden nan Anonse Nouvo Règleman ki Gen pou Wè ak Sante Mantal


Foto Achiv: Prezidan Joe Biden pran la pawol nan Filadelfi, 20 Jiye, 2023.

Administrasyon Biden nan anonse kèk nouvo règ ki gen kom bi pou pouse konpayi asirans yo pou kouvri tretman swen sante mantal.

Nouvo règleman sa yo ke yo anonse Madi, ta asire konpayi asirans yo etidye si kliyan yo gen aksè egal ego ak benefis medikal ak swen sante mantal, epi pran mezi pou korije fay yo si nesesè.

Lwa Ekite Sante Mantal ak Adiksyon an egzije konpayi asirans yo dispoze menm nivo swen pou sante mantal ak sante fizik.

Si règleman sa yo vinn finalize, sa ta fose konapyi asirans yo etidye rezilta egzamen medikal pasyan yo pou asire yap jere benefis yo yon fason ekitab. Sa pral fè yo pran an konsiderasyon ki kalite swen ki disponib, konbyen lajan yo ranbouse pasyan yo pou swen ke yo finanse epi si wi ou non yon moun bezwen otorizasyon davans pou al pran tretman.

XS
SM
MD
LG