Accessibility links

Breaking News

Kou Siprèm Etazini Voye Jete Lwa Affirmative Action nan Epi di Ras Pa Dwe Jwe yon Wòl nan Rekritman Inivèsite


Kou Siprem Etazini nan Washington, Lendi 5 Desanm, 2022.

Kou Siprem Etazini Voye Jete yon Lwa ki rele Affirmative Action - e ki lye ak enskripsyon etidyan inivesite. Lwa sa a te fòse enstitisyon sa yo rezeve yon seten kantite plas pou etidyan ki pa blan yo.

Desizyon Kou Siprem nan pran an vle di inivesite yo pral oblije chache nouvo mwayen pou atenn plis divesite pami etidyan yo.

Jij yo vote 6 kont 3 pou ranvese plan enskripsyon inivesite Harvard ak inivesite Eta Kawolin di Nò, ki se pami inivesite pri ak piblik ki pa ansyen Ozetazini.

Pwogram ki egziste nan 2 inivesite sa yo vyole pwoteksyon ki nan Konstitisyon Etazini e ki garanti pwoteksyon egal ego pou tout sitwayen Ameriken - dapre opinyon Chef Kou Siprem nan, John Roberts.

Nap raple Kou Siprem nan gen yon majorite jij konsevate ladann.

Jij Sonia Sotomayor ekri opinyon kontre a kote li di desizyon sa a "fe mach an arye e voye jete plizye dizen lane presedan legal ak pwogre enpòtan nan domen sa a."

XS
SM
MD
LG