Accessibility links

Breaking News

Ayisyen Rele Anmwe pou Pri Biyè Etazini-Ayiti yo


Foto Achiv: Avyon American Airlines yo prepare pou yo dekole nan ayewopo Logan nan vil Boston, Massachusetts, 21 Jiye, 2021.
Foto Achiv: Avyon American Airlines yo prepare pou yo dekole nan ayewopo Logan nan vil Boston, Massachusetts, 21 Jiye, 2021.

Si w wap chache achte yon biyè avyon pou vwayaje ant Ayiti ak Etazini, wap oblije depanse apepre $1,000 (dola Ameriken) kounyea.

Gwo ogmantasyon nan pri biyè yo sou divès konpayi ayeryèn Amerikèn soulve gwo pale anpil nan kominote Ayisyèn nan an Ayiti epitou nan dyaspora a.

VOA Kreyol te chache pri pou yon biyè avyon ale-retou ant Miami ak Potoprens nan mwad Me a. Nou jwenn youn sou American Airlines pou $925 (dola Ameriken).

Nou kontakte American Airlines pou mande poukisa pri biyè Ayiti yo wo konsa.

Men sa responsab American Airlines Laura Masvidal di nou nan yon kourye elektwonik:

"Pri biyè yo varye pou divès rezon, pami yo dat wap achte, sezon vwayaj la, kantite syèj ki disponib dat sa a, tarif espesyal elatriye. Konsomatè yo kapab toujou veye tarif yo sou sit nou, aa.com"

Pou vwayaje Ozetazini wap bezwen idantifikasyon apwopriye a. American Airlines sigjere pou w gen plis pase youn. Fok ou gen yon paspo ki valid, yon kat idantite nasyonal, yon pèmi kondui. Fok paso a kouran epi dat ekspirasyon an dwe omwens 6 mwa apre dat wap rive nan peyi a.

Ou ka tcheke sit la pou dokimantasyon wap bezwen.

Si ou antre Ozetazini ak yon viza touris, ou paka mande pèmisyon pou travay.

Si ou enterese travay Ozetazini, fok ou aplike pou youn nan tip viza sa yo, ki pèmèt yon moun travay pwovizwaman Ozetazini:

H1B, E, L, O, epi Viza Travay NAFTA.

Moun ki apwouve pou pwogram Pawol Imanitè Prezidan Joe Biden nan gen pèmisyon pou travay Ozetazini pandan yon peryod 2 zan.

Pou moun ki travay nan yon metye ki mande talan espesyal, Etazini ofri viza H-2A, H-2B, ak H-3.

Pou moun ki vle envesti lajan nan yon biznis Ozetazini, ou ka aplike pou yon viza E-2.

Viza L1 an limenm se pou si wap agrandi biznis yo pou louvri yon biwo Ozetazini oubyen si wap travay lot bo dlo pou yon konpayi Ameriken epi yo tranfere w nan yon biwo yo genyen Ozetazini.

Viza O-1 an se pou moun ki posede talan ekstraodinè nan domèn atistik, syans, biznis, edikasyon oubyen endistri sinema ak televizyon.

Ou ka gen plis enfomasyon sou Viza Etazini ofri yo sou sit USCIS (www.uscis.gov) la oubyen sou sit Visa Place la (https://visaplace.com).

XS
SM
MD
LG