Accessibility links

Breaking News

CDC: Varyan BA.5 Omikwonn Koze Jiska Anviwon 78% tout varyan KOVID K ap Sikile Ozetazini


FILE PHOTO: Coronavirus disease (COVID-19) surge in Barcelona
FILE PHOTO: Coronavirus disease (COVID-19) surge in Barcelona

Daprѐ kalkil ki ѐt, sou-varyan Omikonn BA.5 responsab pou 77,9% tout varyan kowonaviris ki sikile Ozetazini pandan semѐn ki fini le 16 jiyѐ pase a. Se sa Sant Ameriken pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi a (CDC) fѐ konnen madi.

BA.5 la, ki demontre kapasite espesyal li genyen pou l eskive pwoteksyon iminitѐ ke moun jwenn swa paske yo pran vaksen, swa paske yo te deja trape enfeksyon an, pwovoke yon gwo ogmantasyon enfeksyon nan lemond antye.

Menm kalkil yo montre ke sou-varyan Omikwonn BA.4 la, li menm, responsab pou 12,8% varyan k ap sikile Ozetazini.

Responsab yo nan Depatman Sante ameriken an mande konpayi k ap fabrike vaksen yo pou yo konsantre efò yo sitou sou varyan nou soti site yo pou yo k vini ak yon dòz ranfòsman potansyѐl pandan sezon otòn nan.

Se konsa tou, otorite lasante ameriken yo bay moun ki gen 50 tan ou plis konsѐy pou yo pran yon doz ranfòsman, paske, daprѐ yo, si yo fѐ sa, sa pa p anpeche yo pran yon lòt doz ankò kont omikwonn, pi presizeman pi ta ane sa a.

Anfen, vil Channgay, nan Lachin, otorite lasante yo rive dekouvri yon ka KOVID-19 ke BA.5 pwovoke, daprѐ deklarasyon yon ofisyѐl fѐ nan yon pwenndprѐs li te bay semѐn pase a, sa ki soulve kѐsote atravѐ lemond konsѐnan pwopagasyon varyan sila a.

XS
SM
MD
LG