Accessibility links

Breaking News

6,600 Moun ap Natiralize kòm Nouvo Sitwayen Ameriken ant 1 ak 8 Jiiyè


New York Daily Life Naturalization Ceremony

Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS) ap selebre 4 jiyè ane sa a pandan y ap akeyi plis pase 6,600 nouvo sitwayen ameriken atravè plis pase 140 seremoni natiralizasyon ant premye ak 8 jiiyè.

Dapre USCIS, seremoni sa yo montre angajman peyi a pou akeyi imigran e fè pwomosyon pou avantaj ki genyen lè w gen sitwayènte amerikèn pou tout moun ki elijib yo.

Nan yon nòt pou lapres ki soti nan biwo imigrasyon an, responsab yo presize, pandan ane 2021 an, USCIS te akeyi 855,000 nouvo sitwayen ameriken. E an 2022 a la a jiska 15 jyen, sèvis imigrasyon fè anpil pwogrè nan rediksyon gwo liy fil d'atant moun k ap tann natiralizasyon.

Nòt la ajoute, « chak 4 jiyè nou selebre jou kote 2èm Kongrè kontinantal te adopte Deklarasyon Endepandans an 1776 kote yo te deklare 13 koloni britanik yo kòm yon nouvèl nasyon – Etazini Damerik ---e pi li pa fè pati Anpir Britanik la. »

Dokiman kontinye pou presize : « USCIS komemore okazyon enpòtan sa a atravè seremoni espesyal natiralizasyon sou fèt endepandans la atravè tout peyi a. Pandan tout seremoni sa yo, USCIS onore e rekonèt angajman ak kontribisyon nouvo sitwayen ameriken sa yo . »

XS
SM
MD
LG