Accessibility links

Breaking News

Yon Ti Ameriken 8 Tan, Ki T Ap Jwe ak Zam Papa L, Touye yon Bebe 1 An


us police

Pandan yon tigason 8 an t ap jwe ak zam papa l, li touye yon bebe epi blese yon ti fiyèt wikenn pase an Florid; se yon dram ki tristeman banal Ozetazini.

Dapre cherif awondisman Escambia, Chip Simmons, papa tigason an rele Roderick Randall; li gen 45 an. Lapolis poze arestasyon misye e li tonbe anba akizasyon dèske li komèt yon neglijans koupab, li posede zamafe ilegal, epi li chache kache kèk prèv.

Ensidan an dewoulwe nan yon motèl kote Randall, ki genyen yon kazye polisye trè chaje, te al jwenn yon mennaj li. Li te vini ak tigason l nan, tandiske mennaj la, li menm, te fè deplasman an avèk yon pè jimèl ki gen 2 an epi ti fiyèt la ki te gen yon lane.

Cherif la bay yon konferans pou laprès kote li presize ke, pandan yon moman, misye te fe yon deplase epi l te kite zam nan nan yon amwa. Pitiit gason an, ki te konnen ki kote papa a te sere zam nan, “t al chache li epi li te kòmanse jwe avè l.”

Cherif la, ki fè konnen manman viktim nan t ap dòmi, ajoute:

“Li tire sou bebe 1 an epi li touye l. Lè bal la fin travèse bebe a, li blese youn nan 2 marasa yo ki byen kapab chape anba blese l yo.”

Le papa a retounen, li te prese pati ak zam nan e ak kek sibstans –petèt sete dwòg- anvan lapolis te rive sou plas.

An jeneral e an gwo, zamafe koze lanmò anviwon 40 mil moun pa ane Ozetazini –pami viktim sa yo gen suisid, daprè sit entènèt Gun Violence Archive.

XS
SM
MD
LG