Accessibility links

Breaking News

Lèzetazini Ap Enpòte Lèt Bebe Meksiken Pou Redui Rate Pwodui sa a sou Mache Ameriken an


SUPPLY-CHAIN/BABY-FORMULA
SUPPLY-CHAIN/BABY-FORMULA

WASHINGTON - Administrasyon Biden nan anonse mèkredi l ap ofri apui lojistik k ap fasilite enpòtasyon anviwon 16 milyon boutèy lèt bebe 8 ons k ap sòti o Meksik apati de wikenn sa a. Desizyon sa a fè pati efò k ap fèt pou konbat yon mank lèt bebe atravè tout Lèzetazini akoz fèmti pi gwo izin ki pwodui lèt bebe nan peyi a.

Lamezonblanch deklare Depatman Sante ak Sèvis Imen an ap otorize deplasman rapid kèk kamyon ki pral transpòte anviwon yon milya liv lèt Gerber pou timoun ki pral sòti nan yon izin Nestle o Meksik pou antre nan depo magazen detayan ameriken, sa ki pral preske double kantite lèt yo enpote jiskisi Ozetazini. Avyon kago ki sòti Ostrali ak Lewòp deja transpòte lèt bebe Ozetazini –pami avyon k ap patisipe nan transpò sa a gen 2 ki pral dekole wikenn sa a.

Lamezonblanch gen yon bon ti tan depi l ap travay pou l pèmèt lèt bebe vin pi disponib nan peyi a nan moman administrasyon Biden nan ap fè fas ak presyon papa ak manman timoun yo akoz yon hinghang konsènan sekirite apwovizyonnman ki te debouche an fevriye sou fèmti yon izin ke konpayi Abbott dirije nan Eta Michigan. Abbott se pi gwo konpayi ki fabrike lèt bebe nan peyi a. Izin nan te relouvri nan dat 4 jen an apre konpayi an te pran angajman pou l aplike règleman sou pwòprete ak sekirite ki pi sevè; sepandan li ta pral fèmen ankò sa gen plis pase yon semèn aprè yon move tan tèrib te domaje li.

Mwa pase a, Ajans Manje ak Medikaman ameriken an te pran desizyon pou l adousi règleman federal yo sou enpòtasyon yon fason pou pèmèt lèt bebe antre nan peyi a, epi Administrasyon Biden nan te otorize itilizasyon Lwa sou Defans Nasyonal konsènan pwodiksyon pou ofri apui federal ki nesesè pou pèmèt lèt bebe sòti aletranje epi antre Ozetazini.

XS
SM
MD
LG