Accessibility links

Breaking News

Lamezonblanch Salye Yon Plan Refòm sou Zam Kòm “Yon Pa ann Avan”


Ameriken patisipe nan dezyem jounan Mach pou Lavi a pou mande plis kontwol sou lavant zam Ozetazini. Foul sa a rasanble devan moniman Washington nan, Samdi 11 Jyen, 2022.
Ameriken patisipe nan dezyem jounan Mach pou Lavi a pou mande plis kontwol sou lavant zam Ozetazini. Foul sa a rasanble devan moniman Washington nan, Samdi 11 Jyen, 2022.

La Mezon Blanch fѐ konnen Prezidan Joe Biden ta renmen wѐ manm Kongrѐ a prese vit apwouve yon lejislasyon ki jwenn antant 2 pati yo pou ranfòse lwa sou kontwòl zam Ozetazini, amelyore sekirite a nan lekòl yo epi ofri plis sѐvis sante mantal, apre plizyѐ ensidan separe kote moun te sѐvi ak zamafe pou yo touye plizyѐ douzѐn Ameriken avѐk zam militѐ yo te achte legalman –anpil nan viktim yo sete timoun.

Prezidan Biden pa fѐ okenn deklarasyon lѐ jounalis yo te mande l lendi ѐske li satisfѐ avѐk yon pwopozisyon 10 palmantѐ demokrat ak 10 kòlѐg repibliken yo te jwenn nan jounen dimanch la. Nan yon deklarasyon ki parѐt dimanch, Prezidan an di plan reòm sa a “pa p reyalize tout bagay mwen panse ki nesese yo; men li reprezante kѐk pa enpotan nan bon direksyo an, e se t ap lejislasyon sou sekirite zam ki gen plis bon konsekans Kongrѐ a ta pase depi plizyѐ diѐn dane.”

Lendi, Sekretѐ Laprѐs Lamezonblanch la, Karine Jean-Pierre, te fѐ konnen plan-kad refòm nan pral ede Prezidan an onore pwomѐs li te fѐ manman ak papa pitit yo nan Uvalde, nan Tekzas, kote 19 timoun ak 2 pwofesѐ lekòl te tonbe anba koutzam 24 me pase a, lѐ yon jenngason te lanse yon atak daso ak yon fizi anndan yon lekòl primѐ. Prezidan an te pwomѐt paran sa yo “li ta pral fѐ yon bagay sou pwoblѐm sa a.” Jean-Pierre fini pa di:

“Se avѐk kontantman Prezidan an sonsidere sa kòm yon pa ann avan. Tankou nou konnen, sa ki an je la a se yon kesyon de sove lavi moun. Aòs, Prezidan an ta renmen wѐ Kongrѐ a pase alaksyon; li ta renmen wѐ lejislasyon an sou biwo li osi vit ke posib.”

XS
SM
MD
LG