Accessibility links

Breaking News

Duolingo yon App pou Aprann Lang Etranje, Ajoute Kreyòl Ayisyen!


Applikasyon Duolingo Dekachte Leson Kreyol Ayisyen
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:04 0:00

Applikasyon Duolingo Dekachte Leson Kreyol Ayisyen

Duolingo yon aplikasyon pou telefòn entelijan ak òdinatè moun ka sèvi pou aprann pale 41 lang etranje fèk sot ajoute Kreyòl Ayisyen.

"Nou vreman kontan jodia paske nou lanse leson Kreyòl nou yo," Cindy Blanco, yon responsab wo plase kap travay sou syans ansèyman pou konpayi teknoloji a di nou. Li pale ak nou sou Zoom.

Madan Blanco esplike ke Duolingo te vle ogmante kantite lang ki disponib sou platfòm ni an depi lontan, e ke ide pou ofri leson Kreyòl Ayisyen rive jwenn yo gras ak pwofesè Nick "Tico" Andre ak Naya Toussaint kap travay nan Florida International University nan Miami.

"Sete ide Naya. Li te vini ak ide a pandan yon etid endepandan li tap fè. Yo te kreye yon ekip ekspè an Kreyòl Ayisyen, ak moun ki pale Kreyol pou deside kisa ki ta dwe fè pati kou yo sou app Duolingo a."

Lansman leson Kreyol yo kowenside ak Mwa Istwa Nwa yo Ozetazini, ke Ameriken komemore pandan tout mwad Fevriye a. Madan Blanco di yo te òganize divès evenman Ozetazini pou anonse nouvèl la.

Met sou entevyou ak Laprès, Duolingo te fe piblisite nan restoran nan vil tankou Nouyòk ak Miami, pa egzanp. Madan Blanco fè remake ke Kreyòl Ayisyen se twazyem lang ki pi kouran nan Miami.

"Nou te enterese sitou pou'n ede moun ki abite nan vil kote ki gen anpil Ayisyen. Konsa nou ka fe koneksyon ant lang sa a ak kominote Ayisyen nan epi biznis Ayisyen yo. Kidonk Duolingo ap kolabore ak plizye restoran Ayisyen toupatou Ozetazini sitou nan Nouyòk ak Miami," li di nou.

Nan Miami, Duolingo te chwazi Naomi's Garden and Lounge epi Manje restoran. Nan Brooklyn, Duolingo te chwazi restoran Ayisyen Zanmi pou anonse leson Kreyòl yo.

Se la nou te rankontre Wesley, ki ba nou opinyon li sou aplikasyon an.

" Lè wap gade timoun, fok tout timoun pale Kreyol. Tout timoun Ayisyen dwe pale Kreyol. Lontan te gen yon stigma lnan kominote Ayisyen nan 'oh se ti Ameriken li ye, li pa pale Kreyol Epi tout timoun kap grandi bo isi yo, yo ka konprann kijan pou yo ekri lang nan. E kijan pou yo pale lang nan," Wesley deklare.

Madi 22 Fevriye moun te ka wè piblisite pou leson Kreyol yo tou nan stasyon tren ak otobis nan vil kote ki gen anpil Ayisyen.

Duolingo baze ansèyman li sou prensip ki rele CEFR la (Common European Framework of Reference for Languages - Referans Kad Ewopeyen Komen pou Lang). Responsab syans ansèyman an di si yon moun konplete 5 inite klas la se ekivalan 4 semès kou nan nivo Inivèsite.

Pou avanse, applikasyon an teste kapasite'w pou kominike nan lang wap aprann nan. Se konsa li fe'w pale, li, ekri, tradwi, li tcheke konpreyansyon'w epi pwononsyasyon'w a la fwa. An plis de sa, li kenbe kont pwogrè ou fè, epi raple'w branche sou app la si ou bliye etidye. Menm jan ak kèk pwofesè, li bat bravo pouwou lè ou byen aprann epi li ankouraje'w lè ou fè anpil erè.

Pou Wesley nan Brooklyn, leson Kreyòl gen anpil enpotans pou Ayisyen.

"Janm wè l nan zòn bò isi a, etranje ap pi enterese nan kilti a. Li trèz enpòtan pou w ka gen yon app konsa ke lè l (kliyan) bezwen poze kestyon li ka vinn ak app la pou l show off ( fè shèlbè). L ap order (kòmande) an Kreyol," misye di.

Madan Blanco di limenm pèsonelman lap pran leson Kreyòl, e li ba nou yon demonstrasyon sa li konnen. Li konn di "map bwe lèt" pa egzanp epi "sak pase?"

Duolingo lanse yon defi bay majistra Miami an, Francis Suarez pou'l sevi ak app la pandan 30 jou pou aprann pale Kreyòl. Madan Blanco di VOA Duolingo anvizaje fè òganizasyon Haitians in Tech (Ayisyen nan Teknoloji) kado $30,000 si majistra a resi fè l. Haitians in Tech se yon òganizasyon ki apiye Ayisyen kap travay nan domèn teknoloji a.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG