Accessibility links

Breaking News

Gwo Pwoblèm Mondyal yo nan Mesaj Prezidan Trump devan Asanble Jeneral l'ONU an


Prezidan ameriken an, Donald Trump, ki t ap pran lapawòl devan 73èm sesyon Asanble Jeneral Nasyon Zini an madi 25 septanm 2018

Kèk segman nan mesaj Prezidan Donald Trump devan Asanble Jeneral L'ONU an, sesyon 2018, madi 25 septanm 2018 la

---------------------------------------------------------------------

Prezidan te Trump kòmanse pa salye delege yo e swete yo byenveni nan New York, syèj Oganizasyon Nasyon Zini an. Ansuit li te pale de pwogrè Lèzetazini reyalize pandan 12 mwa ki pase yo, swa depi dènye fwa li te pran lapawòl devan Asanble l'ONU an, an Septanm 2017.

Prezidan Trump pale de pwogrè ekonomik Etazini reyalize, mezi ki ranfòse sekirite sou fwontyè peyi a epi li di “Lè yon peyi respekte lwa vwazen li yo, sa pote yon kontribisyon nan lapè antre yo.”

Prezidan Trump: “Nou siyen yon akò ak Kore di Nò, ak lidè peyi sa a, Kim Jong Un. Se nan avantaj tou le 2 peyi nou yo. Pa gen misil k ap vote ankò; nou rapatriye restan-kadav sòlda nou yo. Nou felisite M. Kim pou kouraj li te genyen pou l reyalize tou sa.”

Prezidan Trump remesye Prezidan Kore di Sid la, Moon Jae-in, Premye Minis Japonè a, Shinzo Abe, ak Prezidan Lachin nan, Xi Jing Ping, pou konkou yo te pote nan reyalizasyon gwo akonplisman sa a avèk Kore di Nò.

Prezidan Trump: “Gras ak fòszame Lèzetazini yo, nou kontan pou n rapòte ke gwoup brital e san konsyans ki rele Gwoup Eta Islamik la pa p fonksyone ankò. Pwogram kraze-brize li te genyen pou rejyon an pa egziste ankö.”

“Kantapou Iran, li kontinye finanse aktivite teworis nan rejyon tankou Irak, Siri ak Liban. Nou mande tout peyi pou yo izole Iran osilontan ke li kontinye ak aktivite sa yo.”

“Nou deside tou deplase anbasad nou nan peyi Izrayèl pou n wete li nan Tel Aviv epi plase li nan Jerizalèm. Nou pa fè sa pou nou ankouraje konfli; men pito pou nou fè pwomosyon pou lapè.”

"Nou siyen akò pou n ranfòse relasyon komèsyal nou ak rès mond la. Nou fè sa avèk peyi Meksik, Lachin, elt.. Nou mande pou lòt peyi yo respekte règ jwèt la; paske, si nou byen gade, n ap wè gen anpil peyi ki pran avantaj ilegal sou Lèzetazini. Nou pa p tolere abi sa yo ankò."

"Anbasadè nou nan l'ONU, Nikki Haley, prepare yon plan refòm ki mande pou nou rekonsidere rapò nou ak kèk enstitisyon entènasyonal. Se konsa nou pa rekonèt otorite Tribinal Jistis Kriminèl Entènasyonal la. Okenn entitisyon konsa pa p gen dwa jiridik sou yon sitwayen ameriken."

“Nou fèk ranfòse lwa nou yo pou n resonsidere règleman sou envestisman nan peyi nou vizavi menas pou sekirite nou. Sa nesesè pou pwòp pwoteksyon nou… Nou ranfòse patenarya nou ak Amerik Latin nan pou n kontwole menas k ap sòti nan aktivite tankou komès dwòg.”

“Gade sa k ap pase nan Venezuela. Plis pase 2 milyon sitwayen kite peyi sa a akoz yon sistèm, sistèm sosyalis la. Se poutèt sa nou lanse apèl bay dirijan tout peyi ki prezan la pou yo ensiste pou demokrasi retounen nan Venezuela.”

“Ki tip de mond n ap kite pou peyi nou yo? Ki tip de peyi n ap kite pou pitit nou yo?”."Lemond vin pi bon, lemond vin pi rich gras ak mozayik peyi ki reyini la a e k ap travay nan direksyon yon lapè komen, paske nou konnen ki tip avni nou vle pou nou menm e pou jenerasyon k ap vini yo… Nou tout renmen peyi nou, nan kè nou tout gen yon santiman patriyotik k ap bouyi. E se santiman sa a ki te enspire revolisyon ak pèse syantifik ki sòti nan sajès ke nou eritye nan men zansèt nou yo. Se lanmou nou pou libète ki fè tou sa te posib.”

Prezidan Trump fini mesaj li a ak kèk detay sou vizyon Etazini pou avni mond la, kote peyi va respekte dwa peyi e demokrasi va kontinye vale teren. Dènye mo M. Trump:

<< Tout sa va fèt pou glwa Bondye. Mèsi.

Ke Bondye beni nou. Ke Bondye beni tout peyi nan lemond.

Mèsi anpil. Mèsi>>

.

XS
SM
MD
LG