Accessibility links

Breaking News

Vis Prezidan Mike Pence Anonse Plis Ed Etazini Pou Refijye Venezuelyen nan Amerik Latin nan


V. P. Mike Pence ki t ap salye moun ki ta pral akeyi li nan ayewopò entènasyonal Jorje Chavez, nan Lima, Pewou.

Men kèk ekstrè yon mesaj Vis Prezidan ameriken an, Mike Pence, mete devan yon gwoup lidè opozisyon peyi Venezuela a apre li te fè yon rankont avèk yo nan Lima, Perou, vandredi 13 avril 2018 la.

.--------------------------------------------------------------------

<< Mèsi tout moun poutèt nou avèk nou aswè a. Se yon onè pou m kòmanse vizit sa a nan Pewou, pou m patisipe nan somè enpòtan sa a e pou m pale devan kèk lidè opozisyon venezuelyèn nan ki gen kouraj. Anvan tout bagay, mwen ta renmen di yon mo sou yon gran defansè libète pèp venezuelyen an. Prezidan Donald Trump, ki voye m isi a, ban mwen yon mesaj trè senpatik pou nou; se yon mesaj pou lidè k ap dirije opozisyon venezuelyèn nan. Lèzetazini avèk nou pou nou chache libète yon fwa ankò, pou nou rezoud kriz imanitè a e pou nou pèmèt Venezuela rekòmanse pwospere.

<< Verite senp la, sè ke Nicolas Maduro rive transfòme demokrasi venezuelyèn nan an diktati; e lidè ki reyini isit la konnen sa trè byen, paske se yon eksperyans yo viv e yo lite kont li. Aksyon Maduro poze fasilite koripsyon e li pèmèt yon gwo mizyè pran pye nan peyi a. Jounen jodi a, sou chak gwoup 10 venezuelyen, gen 9 k ap viv nan povrete; etajè magazen yo vid e lopital yo pa gen materyèl medikal.

<< Yon gwo pati nan pèp venezuelyen an ap mouri grangou literalman; e, akoz peyi a manke anpil bagay, plizyè milyon sitwayen kouri kite represyon diktati a ap fè nan peyi a. Gen 2 milyon moun ki pati kite Venezuela pou yo chache refij nan peyi vwazen; yo kontinye ap pati e chif la se 5 mil venezuelyen chak jou. Tankou nou konnen sa -paske nou menm, nou deklare sa devan nou plizyè fwa deja- sou leadership Prezidan Trump Ozetazini la nou eseye enpoze sanksyon ekonomik; nou mete rejim Maduro a anba presyon e nou pral kontinye fè sa.

Rankont V. P. Mike Pence ak lidè opozisyon Venezulyèn nan nan Lima, Pewou (13 avril 2018).
Rankont V. P. Mike Pence ak lidè opozisyon Venezulyèn nan nan Lima, Pewou (13 avril 2018).

<< Nap ofri plis pase 2 milyon dola pou apiye venezuelyen ki nan Kolonbi yo; sepandan jodi a, avèk Mark Green, administratè USAID, se yon plezi pou m anonse Lèzetazini ap òfri 16 milyon dola kòm asistans an plis nap bay rejyon an pou venezuelyen ki kouri pou diktati, tirani ak privasyon kap frape peyi yo e kap viv kounyela a nan Kolonbi; e, pandan Somè Dèzamerik sa a ap dewoule, mwen pral lanse yon apèl bay alye Lèzetazini yo nan rejyon an pou yo pote kole avèk nou pou apiye efò imanitè sa a; paske, sou administrasyon Trump la, nou ta vle moun tande klèman mesaj sa a ki di nou kanpe bò kote pèp venezuelyen an, nou kont diktati, tirani ak opresyon; e nou pral fè tout sa ki posib pou nou ede sila yo ki kouri kite tirani.

<< Mwen kwè Lèzetazini pare pou l fè plis lontan pase sa nou anonse jodi a; men malerezman genyen anpil moun nan peyi a Maduro bloke, menm lè l ap anpeche Venezuela resevwa asistans imanitè. Nan somè sa a, nou pral pale de enpòtans efò pou nou retabli demokrasi, libète de baz, dwamoun, ak sèvis de baz yo nan Venezuela. Men nou pral pale tou de nesesite pou yo kite asistans imanitè antre nan peyi a pou pote apui bay fanmi sa yo kap soufri anba opresyon rejim sa a.

<< Se yon onè pou mwen twouve m non sèlman ansanm avèk lidè opozisyon benezuelyèn nan ki plen kouraj, men tou avèk 2 manm Kò Diplomatik Prezidan Trump la: map pale de administratè USAID a, Mark Green, ki twouve li avèk nou; se li ki pral dirije enstitisyon kap gen pou administre nouvo fon sa yo ak sa nou te bay anvan pou refijye ki kouri kite Venezuela yo; e nou genyen avèk nou tou Francisco Palmieri, Sou Sekretè Deta pou Afè Emisferik yo... >>

XS
SM
MD
LG