Accessibility links

Breaking News

L’ONU Jete Yon Kout-Je Tou Nèf Sou Maladi Kolera a ann Ayiti


Logo Oganizasyon Nasyon Zini.

Nan yon mesaj Sekretè Jeneral Adjwen Oganizasyon Nasyon Zini an, Amina Muhammed, mete devan Asanble Jeneral la nan jounen mèkredi 14 jen 2017 la, sou epidemi kolera ann Ayiti, li prezante evolisyon sitiyasyon an nan peyi a depi ansyen Sekretè Jeneral la, Ban Ki-moon, te adresse l ak pèp ayisyen an nan fen ane 2016 la pou l prezante ekskiz li pou eklatman maladi a ak pwopagasyon li ann Ayiti. Nap repwodui kèk esktrè nan mesaj Sekretè Jeneral Adjwen l'ONU an, ki se anbasadris peyi Nijerya nan òganizasyon mondyal la.

=====================================

<< Misye Prezidan Asanble Jeneral la,

Ekselans,

Medam, Mesye:

Mèsi dèske nou rasanble nan yon lespri solidarite, respè ak sipò pou pèp ayisyen an.

Nou tout byen kapab sonje, nan mwa desanm 2016 la, Sekretè Jeneral ki te la a, Ban Ki-moon, te lanse sa ki rele "Yon Apwòch Tou Nèf Vizavi Kolera ann Ayiti", yon fason pou l te demontre angajman Oganizasyon Nasyon Zini pou l travay pou eliminasyon maladi a. An menm tan tou, li te prezante ekskiz li bay pèp ayisyen an nan non Nasyon Zini; li te deklare: “Verite senp la, sè ke òganizasyon an pa fè ase efò apre eklatman kolera a ak pwopagasyon li ann Ayiti”, e li te di li regrèt anpil-anpil wòl l'ONU nan sitiyasyon sa a.

Apròch tou nèf vizavi kolera a gen 2 branch:

1. Yon premye branch kote òganizasyon an ap ranfòse efò li yon fason pou redui e, bout pou bout, mete fen nan transmisyon kolere a, ranfòse posiblite pou moun yo jwenn swen sante ak tretman, epi chache rezoud pwoblèm a lon tèm ki poze konsènan disponiblite dlo, sanitasyon ak lòt difikilte sistèm sante a ap konfwonte ann Ayiti.

2. Yon 2èm branch kap ofri asistans ak sipò materyèl pou ayisyen sa yo ki sibi konsekans maladi a pi dirèkteman…>>

Pi lwen Sekretè Jeneral Adjwen l'ONU an di Asanble Jeneral la:

<<… Nan dat 27 me ane sa a, depatman sante piblik Ayiti a te rapòte 6 mil 762 ka kolera sispèk alòske, pou menm epòk la ane pase, kantite a sete 16 mil 822. Tankou nou konnen, sòm ki koresponn ak asistans finansye nou anvizaje a, monte rive 400 milyon dola pou 2 zan; se yon lajan nap divize an 2, swa mwatye-mwatye pou chak nan 2 branch apwòch la. Nan mwa fevriye pase a, Sekretè Jeneral la te ekri chak eta-manm pou l mande yo deklare entansyon yo konsènan kontribisyon volontè yap bay pou apiye Nouvèl Apwòch la. Men, rive nan dat 20 april pase a, kantite lajan kontribisyon total nou te resevwa a se 2 milyon 700 mil dola e se 7 manm l'ONU sèlman ki te bay kontribisyon sa a. Map site non yo: Chili, Lafrans, Lend, Liechtenstein, Kore di Sid, Sri Lanka ak Wayòm Ini.... tandiske manm pèsonèl l'ONU yo pote yon kontribisyon ki montre rive 17 mil dola. Kantite lajan ki rete pou n ranmase pou nou jwenn valè total nou vize a, se 40 milyon 500 mil dola... yon sòm ki ta kapab gen yon efè trè pozitif e imedya sou lavi moun yo ann Ayiti. >>

Sekretè Jeneral Adjwen l'ONU an kontinye pou l di nan mesaj li a:

<< Prezidan,

Ekselans,

Medam Mesye:

Rezilta 2 branch Apwòch tou Nèf la trè pozitif jiskisi. Repons dyanm e solid nou bay prezans kolera ann Ayiti, mete sou efè kontwòl maladi a, ap redui transmisyon li. Sekretè Jeneral Antonio Guterres gen konfyans pwogram asistans ak apui sa a pral redui konsekans kolera a epi sèvi kòm konpleman pou lòt efò kap fèt pou elimine maladi a nan peyi a. Men, san apui nou tout ki la --apui politik ak ekonomik-- sòl sa nap ofri se bòn entansyon ak pawòl nan bouch.

Pou m fini, kite m di mwen swete repete responsablite moral Oganizasyon Nasyon Zini vizavi pèp ayisyen an. Sekretè Jeneral la avèk mwen, nou lanse yon apèl bay nou tout pou n ofri resous ki nesesè yo pou n mete Apwòch tou Nèf la an aplikasyon totalman. Ann travay ansanm pou n fè sa ki jis la, sa ki korèk la… >>

Amina Muhammed,

Sekretè Jeneral Adjwen Oganizasyon Nasyon Zini an.

XS
SM
MD
LG