Accessibility links

Breaking News

Ann n Konbat Viris Zika a Ki Lakòz Ti Bebe Fèt ak Ti Tèt


Se mayengwen (moustik) ki transmèt viris Zika. Desitire yo kote nap viv.

Viris Zika a ap gaye rapidman atravè kèk rejyon nan lemond; men ou kapab anpeche moustik ki transmit li a mòde w. Kijan?

Pou moun kap viv nan zòn kote yo deja anrejistre kèk ka Zika pwovoke, pou moun kap vwayaje e espesyalman pou fanm ansent yo:

*Netwate kay ou ak tout sa ki alantou l pou anpeche moustik jwenn kote pou yo rete;

* Evite mete dlo nan veso; oubyen, si w fè sa, kouvri veso a byen kouvri;

* Mete griy ak moustikè nan fenèt ak pòt lakay ou;

* Mete chemiz manch long, pantalon ak chapo pou w kouvri pati nan kò w ki ekspoze;

* Sèvi ak krèm anti-moustik ke otorite lasante yo rekòmande e aplike li daprè sa k di sou etikèt la.

Pou plis enfòmasyon, vizite seksyon espesyal nou prepare sou viris Zika a nan adrès sa a: voanews.com.

XS
SM
MD
LG