dimanch 01 me 2016, 02:04 EDT

Klike sou flèch ki nan mitan ekran an pou w swiv pwogram Radyo sou Televizyon Sèvis Kreyòl Lavwadlamerik la an difere

Javascript ou a fèmen oubyen ou gen yon ansyen vèsyon Adobe Flash Player. telechaje dènye Flashplayer a.
Pwogram aprè-midi a TVi
X
29.04.2016
News and Information Monday-Friday

Swiv nou sou rezo sosyal yo

Pwogram video espesyal

Javascript ou a fèmen oubyen ou gen yon ansyen vèsyon Adobe Flash Player. telechaje dènye Flashplayer a.
Entèvyou Lavwadlamerik ak Enjenyè Farah Farouli
X
05.04.2016
Farah Faroul se yon lidè nan STEM ki se yon akronim pou Syans, Teknoloji, Jeni, Mathematique. Lap pataje eksperyans li ak telespektatè Lavwadlamerik yo.

Diskou Prestasyon Sèman 44e Prezidan Lèzetazini an: Barack Obama

"Gran vwayaj nou an pap bout toutotan nou pa rive nan pwen kote okenn sitwayen pa oblije tann plizyè èdtan pou l ekzèse dwa l pou l vote. Gran vwayaj nou an pap bout toutotan nou pa jwenn yon meyè mwayen pou n akeyi imigran kap goumen, kap viv ak espwa, ki kontinye wè Etazini kòm yon tè opòtinite; toutotan nou pa wè jèn etidyan ak jèn enjenyè antre sou mache travay nou an olye nou mete yo deyò nan peyi nou an."
Plis

Yon nouvo pwojè ki sèvi ak medya sosyal

Se repòtaj jounalis sitwayen ayisyen fè sou aktyalite a nan peyi yo. Se yon nouvo inisyativ ki ede nou kouvri evennman yo apati de pèspektiv lòt kòlèg. Klike sou imaj la pou w kapab wè nouvèl ak enfòmasyon jounalis ayisyen yo voye depi Ayiti.
Plis

Sante

Nou pale de fason moun kapab rete an sante oubyen jwenn tretman si yo menm oubyen yon manm fanmi yo malad. Nou envite doktè, enfimyè ak lòt travayè lasante ki bay oditè yo bon jan konsèy sou fason pou yo pwoteje sante yo.
Plis

Lib Tribin/Dyaloge ak Etazini

Yon pwogram ki analize e devlope tèm k ap fè aktyalite a. Nou envite oditè yo poze kesyon prezantatè yo ak envite yo reponn nan yon deba kote koutwazi se règ jeneral ak eksepsyon an menm tan. Dyaloge ak Etazini pase chak mèkredi ak vandredi nan pwogram mitan jounen an.
Plis

Kreyòl Pale Kreyòl Konprann

Nan segman sa a, Jacques Jean-Baptiste bay detay sou siyifikasyon mo, ekspresyon ak pwovèb kreyòl. Oditè voye imèl, telefone e ekri lèt pou di kijan yo renmen koute Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann, yon segman ki pase chak madi nan emisyon mitan jounen an.
Plis

Nouvèl an vè

Se yon randevou ak oditè yo kote chak vandredi apremidi J. Lyonel Desmarattes prezante yon rezime nouvèl semèn nan an vè ak rim, avèk yon mizik rap kòm twaldefon. Se yon fason pou l prepare yo pou wikenn nan.
Plis