Accessibility links

Breaking News

Gouvènman Ameriken an Rantre Desizyon pou L Depòte Etidyan Etranje Yo Si Yo Pa Suiv Kou yo Pèsonèlman sou Kanpis yo


Harvard University, youn nan lekòl siperyè ki te ale nan tribinal pou konbat desizyon Sèvis Imigrasyon Ameriken an kont etidyan etranje yo.
Harvard University, youn nan lekòl siperyè ki te ale nan tribinal pou konbat desizyon Sèvis Imigrasyon Ameriken an kont etidyan etranje yo.

Ozetazini pwofesè ak etidyan pouse yon gwo ouf soulajman, yon ekspime yon gwo santiman lajwa, lakontantman nan jounen madi 14 jiyè 2020 an appre gouvènman ameriken an fin rantre yon nouvo règleman ki te fèk anonse etidyan etranje yo dwe prezante sou kanpus yo pou yo suiv kou yo pandan semès otòn nan oubyen yo t ap riske sibi depòtasyon, paske Sèvis Imigrasyon t ap elimine viza etidyan yo.

Depi semèn pase a, etidyan ak pwofesè t ap benyen nan konfizyon ak kèsote, dapre sa yo menm pèsonòèlman te declare. Sa k te eksplike konfizyon ak kèsote sa yo se le fèt ke yo pa t konnen si yo ta pral kapab prezante e suiv kou yo an dirèk nan klas yo, oubyen sou entènèt la. Depi mwa mas pase a anpil fakilte ak inivèsite te fèmen campus yo pou yo prezante kou yo online nan kad yon efò pou bloke pwopagasyon viris ki bay KOVID-19 la.

Youn nan inivèsite ki te lanse yon pwosè kont gouvènman federal la se Harvard University, ki nan vil Cambridge, nan Eta Massachusetts. Nan yon imèl prezidan inivèsite a, Lawrence Bacow, voye bay tout kominite inivèsite a -etidyan kou pwofesè-, li deklare:

“Sa, se yon gwo kokenn chenn viktwa. Nouvo règleman an te vin lage gwo deranjman nan sitèm edikasyon siperyè ameriken an. Mwen te resevwa plenyen yon gwo kantite etidyan entènasyonal ki te fè m konnen règleman gouvènman an te pran nan dat 6 jiyè pase a te plase yo nan gwo danje. Etidyan sa yo -etidyan nou yo- kapab repoze lespri yo nan lapè kounye la a pou yo santre atansyon yo sou edikasyon yo, ki se jisteman sèl bagay yo te vle fè.”

XS
SM
MD
LG