Accessibility links

Breaking News

Mesaj Prezidan Trump sou yon Nouvo Plan Estratejik pou Sekirite Nasyonal Lèzetazini


Prezidan ameriken an, Donald Trump, pandan li tap fpale ak nasyon ameriken an sou plan nasyonal sekirite adminitrasyon li an genyen pou peyi a. 18 desanm 2017, nan Washington.

"... Otorite nou yo te siyen plizyè akò komèsyal ki detrui travay nan peyi a. Mwen menm, mwen pran angajman pou m pa janm siyen yon antant kote nou kite lòt peyi pran avantaj sou Lèzetazini.

... Nou ranpòte yon gwo kokenn viktwa sou Gwoup Eta Islamik la e nou pral kontinye rapousuiv yo tout kote yo kache sou latè.
Kanpay kote n ap fè presyon maksimòm nan sou Kore di Nò pral mache ak sanksyon ki pi di yo dekwa pou n garanti ke rejim Pyongyang nan pa kapab menase lemond. Stiyasyon sa a te dwe rezoud byen lontan anvan te pran pouvwa a, lè li te pi fasil pou rezoud.

"... Sou plan nasyonal la, travay kreye nan peyi nou an kòm sa pat janm fèt nan le pase. Nou vini ak yon koupi taks ki pa t janm fèt anvan pou n bay klas mwayèn nan yon soulajman li pa t janm jwenn nan listwa. Kwasans PNB nou an pral tounen youn nan pi gwo zam Lèzetazini ... Konfyans la ap retounen e nou pral wè pi klè nan panse nou.

... Panse e reflechi sou sa byen: Yon payi ki pa genyen sekirite sou fwontyè li, se pa yon peyi. Yon peyi ki pa pwoteje pwosperite lakay li pa kapab pwoteje pwosterite a letranje. Yon peyi ki pa pare pou lagè pou l defann tèritwa nasyonal li, pa pare pou lagè a l'etranje.

... Jounen jodi a n ap prezante bay lemond yon nouvo estrateji pou sekirite. Li gen adosman tout manm kabinè m nan. Nou jwenn gid nou nan enterè nasyonal nou yo ak prensip ki pi chè pou nou yo. Nap akselere kwasans ekonomik nou epi ranfòse kapasite militè nou pou n fè fas ak menas ki prezan toupatou nan lemond. Nap fe fas ak gwo danje, danje dyabolik nan mond sa a; nap fè fas ak konkirans peyi ki se advèsè nou, tankou Lachin ak Larisi.

... Yè, mwen te resevwa yon apèl nan men prezidan ris la, Vladimir Putin, ki remesyè nou poutèt ajan sekrè nou te ede otorite peyi li dejwe yon gwo atak teworis. Konsa nou rive sove anplil vi e se yon bay bagay; se konsa menm bagay yo sipoze ye.

... Nou pral leve kanpe pou nou menm, pou peyi nou an, yon fason nou pa t janm fè sa anvan. Nou konnen byen nou nan yon batay ki "pas gagnée d'avance". Nou dwe merite laviktwa e nou fèt pou nou genyen batay la. Rival nou yo se rival ki wòklò e nou dwe fè konpetisyon ak tout resous nou. Administrasyon nou an vle rejwenn pouvwa konpetif nou. Nou rantre nan echanj komèsyal nou yo (tande byen wi!)... nou rantre 6 trilyon dola (sa vle di 6 mil milyon dola) depi nou monte sou pouvwa a.

... Estrateji nou an pral defann enterè vital e enpòtan nou yo. Paske nou rekonèt nou pa kapab bay peyi nou an sekirite si nou pa defann fwontyè nou yo. Sa pral mande konstriksyon yon miray sou fwontyè sid nou an. Se konsa tou nou pral mete fen nan lotri viza a epi n ap ranfòse efektif pèsonal kap defann fwontyè nou yo.

...An plis de sa, estateji a mande pou n konbat san pran souf Gwoup Eta Islamik la; e nou pral devlope nouvo mwayen pou nou konbat sila yo kap sèvi ak entènèt la pou yo atake peyi nou an ak alye nou yo..

..... Sekirite ekonomik egal sekirite nasyonal. Kwasans ekonomk sèvi pou kore enfliyans nou a l'etranje. Se poutèt sa nouvo estrateji sou sekirite nasyonal sa a pral montre ki etap nou pral franchi, pa egzanp, pou n genyen echanj komèsyal ki ekitab, pandan nou pral fè respekte pwopriyete entelektyèl.

.. Estrateji sa a pwopoze yon rekonstriksyon konplè enfrakstrikti nou yo, tankou wout nou yo ak ayewopò nou yo. Objektif la se pwoteje lapè atravè lafòs... Nou rekonèt feblès se pi bon chemen pou konfli. Se poutèt sa a estrateji nou an mande pou nou genyen yon bidjè defans ki solid.

....Nan moman menas kont sekitite nou ap ogmante, nou dwe ranfòse fòs defans nou yo. Estrateji nou an rekonèt lespas kòm yon domèn konpetitf ki mande pou n genyen bon jan misil defans. Li mande nouvo mwayen pou n evite konfli; li mande pou n fè alyans tou nèf pou n kapab fè fas ak nouvo menas sa yo; li jwenn apui alye ki pataje menm prensip avèk nou e ki rekonèt li bon pou sekirite komen nou.

.. Nou dwe genyen richès ak pouvwa lakay nou pou Lèzetazini rejwenn grandè li ankò. Deviz la se: "Ann fè Lèzetazini vin gran ankò, ann fè Lèzetazini rejwenn grandè li". Nou bezwen bon jan alyans ak partnership. Nou pral fè nouvo partnership ak sila yo ki pataje objektif nou yo. Nou pap pèmèt ideyoloji tounen yon obstak pou lapè. Pandan 12 mwa ki pase yo, nou te montre lemond vizyon nou de la souverènte: se yon vizyon ki respekte lòt peyi yo e ki respekte vwazen nou yo. Se avni sa nou swete pou lemond e se avni sa a n ap chache pou Lèzetazini.

... Avèk estrateji sa a, nou lanse apèl pou n mande yon gwo revèy Ozetazini; se yon revèy de patriyotism nou. Ozetazini,se pèp la ki o-pouwva e se pèp la ki souvren. Pi byen ke jamè o paravan, nap kite klòch libète a rezone e nou dwe dafann ak vijlans prensip ki makònen ak libète. Nou dwe deklare nou repran avni nou e rèv nou yo rejwenn lavi. Jounen jodi a nou dwe kwè nan misyon vital nou yo. Ann ranfòse fanmi nou yo; ann sèvi sitwayen nou yo.

... Lèzetazini, se yon egzanp briyan pou lemond. Ann montre lòt peyi yo kijan nou fyè. Nou pa p echwe. Si nou fè tout bagay sa yo, si nou gen yon fèm volonte, yon fèm dispozisyon pou n pa kwaze lè bra, men pou n reyis; si n fè konpetisyn epi nou ranpòte laviktwa, peyi nou an ap vin pi djanm, lap vin pi fò, e nou va genyen yon Etazini ki pi gran ke jamè oparavan. "

XS
SM
MD
LG