Accessibility links

Breaking News

Lèzetazini Pibliye yon Nouvo Gid sou Nitirisyon pou Popilasyon Amerikèn nan


Lèzetazini Pibliye yon Nouvo Gid sou Nitirisyon pou Popilasyon Amerikèn nan
Lèzetazini Pibliye yon Nouvo Gid sou Nitirisyon pou Popilasyon Amerikèn nan

Rekòmandasyon ki nan nouvo gid sou nitrisyon an fè pati yon dokiman sou lasante gouvènman ameriken an pibliye lendi 31 janvye 2011 la e objektif konsèy ki ladan yo se ede ameriken ki gen yon pwa ki depase pwa yo ta we genyen oubyen ki obèz, sètadi ki genyen yon pwa ki depase kareman limit nòmal la.

Oganizasyon World Health (oubyen Sante nan Lemond) di obezite se yon pwoblèm mondyal e espeyalis yo di nouvo gid sou nitrisyon an gen ase fleksibilite pou li gen on itilite entènasyonal e jwenn aplikasyon nan diferan kilti ak relijyon.

Daprè Dr. Lynn Goldman, ki se yon pwofesè nan Inivèsite George Washington Ozetazini, twòp sèl ak twòp grès ajoute sou kantite “manje fatra” ki genyen nan lemond –”manje fatra” se non yo bay manje ki fèt rapidman, tankou manje yo vann nan restoran kote ou ka pase ak machin yo, epi nan 2, 3 minit yo ba ou manje a nan yon kichè pandan ou toujou sou volan an.

Dr. Goldman di: “Ou ka di se kilti oksidantal la ki kreye pwoblèm nitrisyon sa yo. Anpil manje ki gen grès ladan yo, aliman tranfòme e yon mank egzèsis, se bagay ki fè plis pase yon milya moun nan lemond genyen plis pwa ke pwa nòmnal la.”

Doktè Goldman kontinye pou l di sa vinn montre ke moun yo ta dwe repran abitid manje yo te genyen nan tan lontan. Li swete moun yo va kòmanse manje manje ki bon pou sante yo –manje tankou fwi, sereyal ak legim-- e li espere nouvo gid sou nitrisyon an pral antre anplikasyon tout patou nan lemond pou ede moun yo ogmante aktivite yo epi manje manje ki pi bon pou sante yo.

Gouvènman ameriken an pibliye gid sa a chak 5 an. Sa ede lekòl yo fè plan pou yo prepare yon meni ki pi bon pou sante elèv yo ak etidyan yo, an menm tan ke sa ede responsab yo jere pwogram sante pou moun ki pòv yo.

XS
SM
MD
LG