Accessibility links

Breaking News

Kisa Pwoteksyon Estati Tanporè a,TPS, ye?


Manm kominote aysyèn nan nan Miami kap manifeste pou mande otorite amerikèn yo pwolonje TPS la pou yo,; mach sa te fè nan moman TPS la te rive nan bout pandan prezidan Barack Obama. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

Avoka Imigrasyon Stephany Green ap reponn kesyon Lavwadlamerik sou TPS.

TPS se yon pwogram gouvènman ameriken an kote yon peyi an patikye jwenn deziyasyon kòm yon benefisyè TPS la. Sa vle di, nenpòt ki sitwayen peyi sa a ki te Ozetazini nan moman otorite yo tap de-zi-ye peyi a kòm yon benefisyè TPS, ebyen moun sa a gen dwa aplike pou Estati Pwoteksyon Tanporè a isit.

Men, tankou non an endike sa a, se yon stati tanporè, povizwa; e, yon fason jeneral, yon fwa ou genyen TPS la, pa gen yon mechanism ki pou pèmèt ou, pa egzanp, jwenn rezidans; ou rete nan peyi yon fason pwovizwa, tanporè: se sa non TPS la vle di; ou gen yon pwoteksyon tanporè jiskaske gouvènman deside ou pa genyen pwoteksyon sa a ankò.

Dabitud, pou yon moun benefisye de TPS la, Se: premyèman: pou genyen yon gè sivil nan peyi ou; oubyen, dezyèman: pou genyen yon sòt de dezas klimatik, yon katastwòf natirèl, tankou yon tranblemanntè oubyen yon siklòn.

KES- Konbe yon aplike peye pou l jwenn TPS la?

REP- 2- Lè yon aplikan fin enskri pou TPS la, o depa li peye 50 dola. An plis de sa, li gen pou peye pou yon otorizasyon travay; otorizasyon sa a koute 410 dola;--

KES : Men, se anpil lajan; sa koute chè?

REP- 3 : Wi, sa koute chè. Men, depans sa a pou yon pèmidtravay, se yon depans ki vo lapenn. Yon fwa ou fin peye 50 dola yon premye fwa pou anrejistreman ou, ou pap bezwen peye anko; men ou dwe peye 410 dola-a chak fwa wap renouvle otorizasyon travay

KES: Konbyen tan yon moun ka rete tan anvan pou l jwenn pèmidtravay la?

REP-4: Sa kapab pran 1 nan; sa kapab pan 1 nan edmi; oubyen 2 zan tou

KES: Nou konnen TPS la bay yon moun dwa pou l rete pwovizwaman Ozetazini. Ki lot dwa li bay yon imigran?

REP-: Premye dwa li bay moun, se statu legal la, menmsi se tanporè:, yo ka rete nan peyi a san ou pa pè pou otorite yo depòte w. Li ba yo tou yon pèmidtravay, dwa pou yo travay Ozetazini, dwa pou yo genyen yon kat sekirite sosyal; e li ba yo tou dwa pou yo vwayaje. An dwa imigrason, yo rele sa “Advanced parole”, sa ki pèmèt yon moun kite Lèzetazini; e lè yap retounen sou tèritwa ameriken an, yo ka pwouve yon gen yon stati legal. Anpil moun ki gen TPS jounen Jodi a, pat antre Ozetazini legalman; men konyela a, si yo kite peyi a epi yap retounen, yap gen prèv ki montre yap antre nan peyi a legalman. TPS la fè yo vin elijib pou anpil lòt benefis ki makonnen ak stiti yo kòm imigran.

XS
SM
MD
LG