Accessibility links

Breaking News

YON KOKENN TANPÈT NÈJ AK GLAS KOUVRI REJYON SIDÈS AK NÒ-ÈS LÈZETAZINI


Yon kamyon pou deneje wout nan vil Atlanta, Georgie, sou yon otowout rapid pandan tanpèt nèj 12-13 fevriye 2014 la
Plis pase 300 mil moun atravè rejyon sidès Lèzetazini pa gen kouran elektrik apre yon tanpèt nèj ki pa rete ak tanpèt blanchi e kouvri tout rejyon an ak glas e ak nèj depi mèkredi apre midi pandan lap pran direksyon Eta nan nò-es yo, tankou Virginie, Maryland, Washington, DC, Pennsylvanie, Nouyòk, Massachusetts.
Nan Eta Kawolin di Nò ak Kawolin di Sid, move tan bloke wout ak otowout e fòse anpil chofè abandonen machinn ak otomobil yo. Previzyonis yo di 20 santimèt nèj ak glas kapab tonbe disi jedi maten sou rejyon sa yo.
Konpayi avyon yo oblije anile plizyè milye vòl, sa ki lakòz dè milye pasaje ak wayajè rete bloke nan ayewopò yo paske avyon pa ka poze ni dekole.
Tanpèt la déjà devèse plis pase 30 santimèt nèj sou Washington DC. Gouvènman federal la fèmen depi 10 zè diswa mèkredi; yon sitiasyon ki fòse plizyè douzèn biwo ak ajans gouvènman an fèmen, e responsab yo mande anplwaye ki pa esansyèl rete lakay yo. Lekòl yo tou fèmen nan kapital federal la ak nan rejyon alantou yo.
Omwen yon douzèn moun pèdi lavi yon nan sides peyi a akòz tanpèt la; pami-yo 3 ki jwenn lanmò yo pandan anbilans ki t ap transpòte yo a glise epi chavire sou yon wout ki te kouvri ak glas nan Eta Tegzas.
</form>
XS
SM
MD
LG