Accessibility links

Breaking News

Siklòn Florans ap Pwoche sou Kòt Sid-Es Etazini kote Li Menase plizyè Milyon Moun


Machin ki t ap travèse pon Wrightsville Beach, nan Kawolin di Nò, kote moun yo t ap kouri kite rejyon an anvan Siklòn Florans rive sou yo. (Foto: AP Photo/Chuck Burton -- Madi 11 septanm 2018).

Ozetazini otorite ki responsab sekou dijans yo konseye plizyè milyon moun k ap viv sou kòt sid-ès peyi a pou yo prese fin fè preparasyon pou yo pwoteje tèt yo kont Siklòn Florans k ap pwoche sou rejyon an. Espesyalis yo prevwa gwo move tan sa a pral touche tè pi ta nan semèn nan, pandan l ap pote avèk li gwo van ki ka fè anpil dega, plis lapli ak inondasyon ki ka koze lanmò.

Florans se yon siklòn kategori 4 avèk van k ap soufle a 215 kilomèt a-lè. Espesyalis yo pa prevwa fòs siklòn nan pral chanje twòp anvan li ateri tou prè fwontyè ki separe 2 Kawolin yo.

Daprè yon dènye rapò, vè 11 zè di maten (lè Miami) nan jounen mèkredi 12 septanm nan, Florans te sou yon distans anviwon 855 kilomèt o sid-ès Cape Fear, nan Kawolin di Nò. Sant Nasyonal Siklòn Ameriken an, ki t ap fè kòmantè sou siklòn nan mèkredi, fè konnen: "Nou kapab anonse ke Florans pral tounen yon gwo kokenn-chenn siklòn k ap ektrèmman danjre lè li va rive prè kòt Lèzetazini."

Jeff Byard, k ap travay nan Ajans Federal Lèzetazini pou Jesyon Ka Dijans (FEMA) repete konsèy ki mande pou moun ki nan zòn konsène yo swa deplase kite zòn sa yo, swa pran lòt prekosyon otorite yo mande yo pran. Misye Byard di:

<< N ap gen pwoblèm pou nou kontinye sèvis nou pral ofri yo; kidonk, sèvis sa yo pral kanpe. Pral gen blackout pwolonje; kay pral sibi gwo dega; van ak inondasoyn pral swa demaje yo, swa kraze yo. Alòs, yon fwa ankò, pa tann pi ta pou nou aji; se kounye a menm pou n pran aksyon ki nesesè yo. >>

XS
SM
MD
LG