Accessibility links

Breaking News

Rezon Echèk Operasyon Site de Dye a, daprè Ansyen Kolonèl Himmler Rébu


Manm Polis Nasyonal d Ayiti ann aksyon nan okazyon yon manifestasyon
Manm Polis Nasyonal d Ayiti ann aksyon nan okazyon yon manifestasyon

Polisye PNH yo pa t genyen bò kote yo yon faktè-kle ki te kapab fè laviktwa baskile nan kan yo: se sa ansyen ofisye militè Rébu rele “yon efektif 3 fwa siperyè pa rapò ak fòs lennmi an.”

Nan yon entèvyou ansyen Kolonèl Himmler Rébu bay Renan Toussaint, koresopndan Sèvis Kreyòl Lavwadlamerik la, li ensiste sou le fèt ke echèk operasyon kont gang Site de Dye yo, vandred 12 mas pase a, pa gen anyen pou wè direkteman ak konpetans manm Polis Nasyonal Ayiti a (PNH), men pito ak estrateji responsab yo te mete an aplikasyon pou yo reyalize operasyon an. Daprè Misye Rébu, bon jan reyalisyon yon operasyon konsa pa ta dwe twò konplike si tout faktè endispansab pou reyisit li te an plas.

“FIKSASYON ESPAS SIB LA”: KISA SA VLE DI KÒM TAKTIK OU ESTRATEJI MILITÈ?

Se yon eleman trè zenpòtan pou siksè yon operasyon konsa, puiske non sèlman ou lokalize sib la, men ou itilize tou mwayen pou anpeche l jwenn tout sòt de ravitayman: pèsonn ni anyen pa sòti, pèsonn ni anyen pa antre. Konsa, se tèt pansant, se lidè mouvman gang nan, ki sòti pou yo vin devewouye kadna ou mete nan pot kote moun antre e soti a; si ou pran dispozisyon sa a, yon fason oubyen yon lòt, lennmi t ap vin ekspoze l pou li tonbe viktim anba men polisye yo. Men sa pa t fèt.

KESYON SOU KANTITE POLISYE KI TE ENPLIKE NAN OPERASYON AN?

Pi lwen, pwofesè estrateji militè a mande poukisa se ti ponyen polisye sa yo alatèt PNH yo te voye egzekite yon operasyon ki te si enpotan e ki ta pral mete prestij enstitisyon an an je. San M. Rebu pa bay yon chif (ke petèt li pa konnen egzatteman) pou kantite polisye ki te ale sou plas nan Site de Dye --avèk yon objektif ekstrèmman enpòtan --elimine ou arete bandi yo epi ede retabli lape nan zon nan-- li ensiste sou lefèt ke aparaman nan operasyon sa a, manm misyon an pa t genyen bò kote yo yon faktè-kle ki te kapab fè laviktwa baskile nan kan yo: se sa ansyen ofisye militè a rele “yon efektif 3 fwa siperyè pa rapò ak fòs lennmi an”; paske, san sa, ou afiche sa lang angle a rele "a risk-taking behavior..." sa vle di, se chans ekzekitan operasyon an t ap pran; e eksperyans montre ke lè w pran chans nan yon sitiyasyon grav e serye konsa, tout sa ki ka mache mal, pral mache mal.

Pou otorite ki te planifye operasyon an pa t fè sa konsa (sètadi, voye yon twoup ki gen 3 fwa pIis moun ke efektif ennmi an), se si e sèlman si yo t ap mennen yon operasyon “guerrilla”, kote ou evite konfwontasyon dirèk (sitou kolektif) avèk lennmi; apre chak atak, ou retrete, pou yon eliminasyon grenn pa grenn, yon eliminasyon izole manm fòs ki an fas la. Avantaj yon estrateji konsa genyen, sè ke li pwoteje popilasyon lokal la ki pa nesesèman enterese nan koz gwoup ame lokal la ap defann nan.

Kolonèl Rébu poze kesyon pou l mande, si responsab PNH yo konnen tout sa, poukisa yo te voye ti kantite limite polisye sa yo al konfwonte Izo ak manm twoup li a, si kondisyon siksè sa yo pa t reyini. Yon lòt faktè enpòtan pou yon operasyon konsa bay bon rezilta, daprè ansyen ofisye wo grade a, se “eleman sipriz” la ki pa t la. An reyalite, menm jan avèk li, anpil moun ap mande kijan Izo ak manm bann li a te fè okouran polisye yo ta pral vini pou yo te prepare yon kont-operasyon. Yon prèv ki montre yo te okouran e yo te prepare pou polisye yo, se twou yo te fouye atè sou wout la pou pyeje ajan PNH yo ki, finalman, te rete bloke nan Site de Dye, paske machin blende yo te tonbe nan twou bandi yo te prepare pou yo. Imedyatman, polisye yo te tounen “sib imobil”, sa franse a rele "chair à canon" e li te fasil pou bandi yo tire sou yo e touye kantite ajan yo touye yo.

XS
SM
MD
LG