Accessibility links

Breaking News

Prestasyon sèman yon nouvo prezidan te prezante kalite inik ki mache ak demokrasi amerikèn nnan


Pandan tout istwa Etazini, prestasyon sèman yon nouvo prezidan te toujou prezante bay lemond kalite inik ki mache ak demokrasi amerikèn-nan.

Mwenmen, Dwight E. Eisenhower fè yon sèman solanèl pou'm egzekite fidèlman fonksyon biwo prezidan Etazini-an.

Sepandan, seremoni -an ap diferan nan dat 20 janvye 2021-an, Lè Joe Biden prete sèman sou pewon kongrè-a akoze atak patizan prezidan Donald Trump yo te lanse sou Capitol Hill , sa genyen 2 semèn, San di pètèt ensidan sa-a vin redui selebrasyon-an ki deja pa ta pral dewoule an gran jan akoz pandemi koronavirus-la. Lara Brown , se direktris etid avanse sou jestyon politik nan nan iniversite George Washington.

"mwen panse tout bagay prestasyon sèman reprezante pou ameriken pral dewoule komsadwa nan seremoni prestasyon sèman ane sa-a"

Kantite envite yo pral limite e yo pral gaye yo pandan seremoni-an. Apre Mesye Biden finn pwononse diskou presyaston sèman-an, li pral sip♪8vise yon parad militè, dekwa pou ranforse yon pasasyon pouvwa pasifik. Apre sa, prezidan Biden, ansyen prezidan Barack Obama, George W. Bush ak ak ansyen prezidan Bill Clinton prale dwat dirèk nan simityè nasyonal Arkington pou depoze yon jèb flè sou tonm solda enkoni-an.

"Nan opinyon pa'm pa pral geyen yon gwo kokenn parad militè sou avni Pensilvani-an."

Olye desa, parad nan tout teritwa Etazini-an prak pase nan televizyon e li pral founi sa komite inogirasyon-an konsidere kom yon prestasyon dinamik ki reprezante tout kominote nan peyi-a. Ane sa-a, bal inaugural-la, kidonk festivite aantre an fonksyon nouvo prezidan-an, yo pral ranplase'l ak yon selebrasyon nan televizyon ke aktè Hollywood Tom Hanks pral anime ak patisipasyon plizyè gwo atis ameriken tankou rokenwolè Brice Springsteen ak chantèz Demi Lovato.

Lisa Barton-Short, se yon pwofesè nan iniversite George Washington.

"Se yon bagat enkyetan deske nou dwe deplwaye 15 mil gad nasyonal pou pwoteje kapital-la nan yon demokrasi pandan presyasyon sèman yon nouvo prezidan, Se pa byen ditou"

Lisa Barton-Short ap dirije fakilte jewografi iniversite George Washington, e li se otè yon liv sou Mall nasyonal-la ki fèmen pandan seremoni prestasyon sèman-an, kote otorite plase plizyè kouch baryè, yon fason pou dekouraje yon nouvo atak tankou sal te fèt nan dat 6 janvye pase sou kongrè Etazini-an' Lisa Brown-short "

" Mwen renmen rete pa dèyè Capitol Hill poum gade sou tout sifas Mall-la, Se youn nan vu ki ekspoze peyizaj kote moun kapan wè kisa Etazini reprezante. Seremoni ane sa-a pral pi zuit, paske pap genyen yon foul sifizan nan selebrasyon-an, e sa vrèman tris. Antouka, lè Joe Biden prete sèman nan dat 20 janvye 2021-an, lap vinn tounen 46zyèm prezidan Etazini,

XS
SM
MD
LG