Accessibility links

Breaking News

Eleksyon Mi-Manda Ozetazini: Yon Leson Demokratik


Ansyen Prezidan Barack Obama ki te pran lapawòl nan yon meeting nan vil Detroit, Eta Michigan, nan dat 26 oktòb 2018 la. Misye Obama fè kanpay pou kandida demokrat yo nan Michigan ak Wisconsin avan dewoulman eleksyon mi-manda yo. Nan yon diskou byen chofe li pwononse nan vil Milwaukee, li kritike konpòtman Prezidan Donald Trump sou pouvwa a. Li akize prezidan an ak lidè repibliken yo deske "y ap envite, y ap fabrike nouvèl, ap bay enfòmasyon ki pa di laverite". (Foto: AP/Paul Sancya).

Ane sa a, nan eleksyon mi-mada yo Ozetazini, youn nan pi gwo tèm nou jwenn nan diskou kandida yo –kit se pou Sena a, kit se pou Chanm dè Reprezantan an, ou pou gouvènè oubyen ankò pou yon pòs nan gouvèman lokal yo- se Imigrasyon.

Nan Eta Pennsilvani, pa egzanp, gen yon ti vil ki rele Hazleton kote popilasyon moun ki pale espayòl yo ap montre rapidman depi kèk ane deja. Men obsèvasyon yon ansyen chèf polis vil la, Frank DeAndrea, fè pandan kanpay la preske rive nan bout li:

“Hazleton te toujou reprezante kay mwen. Kòm yon ansyen polisye ki t ap fè patwouy sou gran wout yo atravè Pennsilvani, mwen te byen plase pou m wè kijan Hazleton devlope. Lapèrèz, kè-sote se pa yon bon feeling menm-menm; e yon santiman konsa pa ta dwe reprezante yon sousi pou yon kretyenvivan. Pafwa manm yon kominote konn tèlman pè, tèlman efreye, yo pa kapab fè okenn pa annavan.”

Siyn sa a di 'Vote Isit la' e li montre kote pou elektè yo antre pou yo vote anvan lè nan dat 20 septanm 2018 la, nan vil Minneapolis, Eta Minnesota.
Siyn sa a di 'Vote Isit la' e li montre kote pou elektè yo antre pou yo vote anvan lè nan dat 20 septanm 2018 la, nan vil Minneapolis, Eta Minnesota.

Kote w pase nan peyi a, ou jwenn prèv ki montre vrèman youn nan pi gwo tèm k ap anime mesaj kandida yo nan kanpay pou eleksyon mi-manda yo pou ane 2018 la, se “Imigrasyon”. Sipoze mwen rankontre ak madam Conie Cramey epi mwen di l konsa: “Mwen se yon patizan repibilken. Eske ou gen entansyon vote nan eleksyon mi-manda yo? (Madam Connie se manm pati repibliken an e, an tan ke moun Hazleton, l ap mache enkouraje rezidan yo al vote. Enterè li nan travay sa a pa sispann evolye an menm tan ke vil la ap fè gwogrè. Madam Cramey di:

“Lè m al frape pòt yon moun kèlkonk, yo toujou byen resevwa m akoz kandida Lou Barletta. Li apiye tèt-kale ajanda prezidan m nan, Donald Trump. Ajanda prezidan an se lalwa ak lòd; e m gen espwa n ap kapab travay pou m voye Misye Barletta Washington kòm senatè nou.”

Menm jan ak Madam Cramey ki pale konsa a, gen lòt elektè, lòt elektris ki pale ak laprès pou di yo pral vote pou kandida demokrat yo. Alòs rezidan Hazleton yo, yon ti vil piti kou yon pla men, kote tout moun konnen sa tout moun panse sou plan politik la, yo pale klèman de opinyon yo san yo pa goumen. Yo di “Viv ansanm -kèlkeswa diferans opinyon politik nou- reprezante baz tout demokrasi.”

XS
SM
MD
LG