Accessibility links

Breaking News

Ayiti-Sante: Medsen San Fwontyè (MSF) Anonse Fèmti 2 Sant-Lopital nan Pòtopens: Youn Dèlma, Lòt la Taba


Medsen San Fwontyè anonse li pral fèmen nan mwens pase yon ane 2 sant ki enpòtan anpil nan Pòtoprens.
Medsen San Fwontyè anonse li pral fèmen nan mwens pase yon ane 2 sant ki enpòtan anpil nan Pòtoprens.

Nouvèl la ofisyèl: Medsen San Fwontyè (MSF) anonse li pral fèmen 2 sant–lopital nan Pòtoprens anvan lontan. Yon gwo kou pou popilasyon sant say o te kon sèvi nan yon vil ki, tankou rès peyi a, deja pa gen ase pèsonèl ak resous medikal pou reponn bezwen malad yo. 2 sant-lopital sa yo se “Sant Ospitalye Dèlma a” avèk “Sant Ospitalye Taba a”. Nouvèl la jwenn konfimasyon nan men res[ponsab misyon Medsen San Fwontyè a, Michelle Chouinard.

Jounalis Evens Regis, ki releye enfòmasyon an nan jounal Le National, fè yon brèf rapèl istorik kote li di se an 2010, pa lontan apre tranblemanntè 12 janvye nan ane nou site a, MSF te desidee ouvè 2 sant yo nan 2 zòn kle nan kapital Ayiti a, pou kantite moun k ap viv ladan yo. Menmsi, depi an lagan, òganizasyon charite a te di sant medikal yo pa ta pral rete ap fonksyone vitam etènam –yo ta pral ofri sèvis pandan yon tan epi yo t ap gen pou yo fèmen- devan demand kit e soti tout kote, e devan yon sitiyasyon jeneral malouk ki gen lavi long, responsab yo te deside mete yon pwolongasyon nan dire fonksyonnman sant yo.

FONKSYONNMAN AK SEVIS

Dapre repòtaj Le National la, Sant Ospitalye Delma a se sa pwofesyonèl yo rele yon“hopital obstétrique” tandiske Sant Taba a se sa espesyalis lasante yo rele yon “hospital traumatologique”. Youn t ap fonksyone avèk 176 kabann e li te konn trete 500 (senk san) malad pa mwa. Sòti nan ane 2010 pou rive nan mitan ane 2018 la, plizyè milye bebe pran nesans nan sant la.

Medsen San Fwontyè ann aksyon.
Medsen San Fwontyè ann aksyon.

Si nou jete yon kout-je menm jan sou Sant Taba a -sitou si nou tcheke chif ki mache ak istwa sèvis li ofri popilasyon li vize a depi preske 8 tan edmi- nap ka fè konsta sa yo: Li genyen 122 kabann; majorite malad li yo se moun ki resevwa gwo frap nan tèt akoz yon aksidan kèlkonk, oubyen ki gen zo kase sitou nan aksidan motosiklèt. Pou nou bay yon ide sou chif ak estatistik ki ka rakonte kijan manm pèsonèl la aktif e sitou itil, ann site jounalis Evens Régis ki di:

“An 2016 yon grèv te paralize lopital piblik yo nan Pòtoprens kou pwovens; e Sant Ospital Taba a sete sèl etablisman medikal ki te a la dispozisyon sila yo ki pa t gen ase mwayen pou yo te ale nan yon lopital prive. Pandan ane a, Sant la te trete gratis ti cheri 15 mil 228 malad nan sal dijans li epi doktè li yo te fè 8 mil 88 operasyon chirijikal.”

Kounye a responsab yo ap tann dènye moun ki entène nan sant la pran egzeyat li pou yo fèmen pòt Sant Delma a definitivman; tandiske Sant Taba a ap rete ouvè jous nan mwa jen 2019. Sepandan Madam Michelle Chouinard ensiste pou l di Medsen San Fwontyè pral kontinye mete sèvis li a la dispozisyon pèp ayisyen an apati de 4 sant: 1.- Sant tretman pou moun ki boule grav; 2.-Sant tretman pou vyolans seksyèl (24/24); 3.-Yon klinik dijans k ap travay 24/24 nan yon bidonvil Pòtoprens; 4.- Epi yon sant medikal nan zòn sid kapital la. MSF te ouvè tout sèvis sa yo aprè pasaj Siklòn Matthew sou Ayiti nan mwa oktòb 2016.

Anpil moun panse kit fèmti Sant Delma a ak Sant Taba a pral fèt imedyatman, kit li pral fèt nan 10 oubyen 11 mwa, se pa yon nouvèl ki bay pèsonn kè-kontan, sitou lè w konsidere se moun ki plis nan bezwen yo --e ki pa gen mwayen yo—ki te benefisye plis de sèvis yo.

XS
SM
MD
LG