Accessibility links

Breaking News

Yon Koudèy sou Divès Branch nan Oganizasyon Nasyon Zini nan Okazyon 73èm Asanble Jeneral la


Katye jeneral Oganizasyon Nasyon Zini an (l'ONU) nan New York, Etazini d Amerik).
Katye jeneral Oganizasyon Nasyon Zini an (l'ONU) nan New York, Etazini d Amerik).

Oganizasyon Nasyonzini (l’ONU)genyen divès branch ou ògàn prensipal ki jwe plizyè wòl diferan. Men yon koutje rapid sou ògàn sa yo:

A.- Asanble Jeneral la kote nou jwenn sou-ògàn sa yo:

1.- Banch Sibzidyè:

- Komisyon sesyonèl prensipal ak lòt ankò);

- Komisyon sou dezameman;-

- Konsèy sou Dwamoun;

- Komisyon sou Dwa Entènasyonal;

- Komite pèmanan ak ajans enterimè.

2.- Fon ak Pwogram:

-PNUD : Pwogram Nasyonzini pou Devlopman Entènasyonal;

-FNUDK : Fon Nasyonzini pou Devlopman Kapital;

-UNV: Vonlontè Nasyonzini;

-PNUDV : Pwogram Nasyonzini pou Devlopman Anviwonnman;

-FNUP : FOn Nasyonzini pou Popilasyon;

-NU-ABITA : Pwogram Nasyonzini pou Ebèjman Imen;

-UNICEF : Fon Nasyonzini pou Timoun;

-WFP(UN/FOA : Pwogram Alimantè Mondyal

Ansanble Jeneral l'ONU an nan okazyon ouvèti sesyon anyel li nan mwa septanm 2017 (72èm sesyon). Donald Trump te sou podyòm nan pou l te prezante mesaj li kòm prezidan ameriken e kòm lidè peyi ki resevwa delegasyon mondyal yo.
Ansanble Jeneral l'ONU an nan okazyon ouvèti sesyon anyel li nan mwa septanm 2017 (72èm sesyon). Donald Trump te sou podyòm nan pou l te prezante mesaj li kòm prezidan ameriken e kòm lidè peyi ki resevwa delegasyon mondyal yo.

3.- Rechèch ak Fòmasyon:

- UNIDIR: Enstiti Nasyonzini pou Rechèch sou Dezameman;

-INITAR: Enstiti Nasyonzini pou Fòmasyon ak Rechèch;

-UNSSC: Kolèj pou Pèsonèl Sistèm l’ONU an.

4.- Lòt Antite:

- ITC (UN/WTO) : Sant Komès Entènasyonal;

- UNCTAD: Konferans Nasyonzini sou Komès ak Devlopman;

-UNHCR : Biwo Wo-Komisarya l’ONU pou Refijye;

-UNOPS : Biwo Nasyonzini pou Sèvis sou Pwojè;

-UNRWA : Ajans Sekou ak Travay Nasyonzini pou Refijye Palestinyen nan Mwayen Oryan an;

-UN-WOMEN : Antite Nasyonzini pou Egalite ant Gason ak Fanm e pou Kore Fòs Medanm yo.

(Aswiv)

XS
SM
MD
LG