Accessibility links

Breaking News

La Jistis Ameriken Akize Rodolphe Jaar de Sipò Materyel ki Rezilte nan Lanmò yon Lidè Etranje


Rodolphe Jaar, yon biznisman Ayisyen la jistis ap chache an koneksyon ak asasina Prezidan Jovenel Moise
Rodolphe Jaar, yon biznisman Ayisyen la jistis ap chache an koneksyon ak asasina Prezidan Jovenel Moise

Biznisman Ayisyen Rodolphe Jaar konparèt devan yon tribinal nan Miami, Jedi apremidi kote li tande akizasyon ofisyèl lajistis Ameriken pote kont li. Dapre Depatman Jistis, Jaar gen doub nasyonalite: Ayisyen ak Chilyen.

Etazini akize Jaar, 49 an, dèske li te bay sipò materyèl ki te rezilte nan lanmò yon lidè etranje. Si yon tribinal jwenn ni koupab, li taka gen pou’l pase rès vi li nan prizon.

Dapre plent ofisyèl la ke Depatman Jistis voye bay VOA, Jaar te jwenn yon kay pou ebèje 20 Kolonbyen ki gen konesans militè ke yo te rekrite pou egzekite yon swa-dizan manda d’arestasyon kont Prezidan Moise. Dokiman an di Kolonbyen yo te abite nan yon kay Jaar te kontwole. Dapre entèvyou anketè yo fè Jaar te responsab pou founi zam bay Kolonbyen pou operasyon an. Plent la di nan mwad Jyen 2021, Jaar te asiste yon rankont ke « ko-konspiratè #1 (Mario Antonio Palacios Palacios) te asiste ansanm ak yon sitwayen Ayisyen Ameriken kote yo te diskite sou plan arestasyon an.

Plent la kontinye pou di 9 Desanm 2021, yo te entèvyouwe Jaar andeyò peyi Etazini kote li te pale volontèman ak yo. Dokiman an di Jaar te admèt ke’l te founi zam ak minisyon bay Kolonbyen yo pou operasyon asasina a. Li di ajan Ameriken yo ke operasyon an te transfòme de arestasyon ak voye Prezidan Moise ale nan avyon a yon asasina paske yo patka fè pwogrè ak premye plan an. Plent la di Jaar admèt ke li te ede ko-konspiratè #1 ak Kolonbyen yo kache apre asasina a, nan anbasad yon lot peyi etranje.

Jaar te gen sou li inifòm prizonye bèj, li te menote e li te gen yon chèn mare nan tay li nan moman li te konparèt devan jij Lauren Louis. Misye te gen yon mask ble nan figi li. Odyans la fèt vityèlman pa Zoom akoz pandemi COVID-19 la.

Dapre avoka gouvènman Ameriken an, Walter Norkin, se Mèkredi apremidi ke Jaar te rive Ozetazini. Li di Jaar te vinn Ozetazini volontèman.

Jij Louis poze Jaar plizyè kestyon sou revni anyèl li. Misye di li pa travay depi 6 mwa donk li pa antre okenn lajan, li gen $2,000 dola nan yon kont an bank ann Ayiti, li pa gen kont an bank, ni pwopriyete, ni machinn ni okenn byen Ozetazini. Jaar ajoute li poko jwenn yon avoka. Jij la te akòde li yon avoka gouvènman an, ki se Joaquin Padilla.

Misye Padilla va reprezante Jaar jiskaske li jwenn pwò p avoka pa li, dapre sa jij la di.

Avoka Etazini an, Misye Norkin mande pou yo kenbe Jaar nan prizon paske misye pa gen okenn stati imigrasyon legal nan peyi a. Norkin di Jaar gen yon dosye kriminèl Ozetazini deja, yo te depòte li kòm kriminel e li te entèdi retounen Ozetazini eksepte pou konparèt nan yon pwosesis legal ki gen rapò ak pawòl. Misye Norkin di pou tout rezon sa yo yo ta dwe kenbe misye nan prizon.

Jaar te gen yon ti tan pou’l koze an prive ak avoka Padilla san ke odyans la pat ka tande kisa yo tap diskite. Padilla mande jij la ba li tan pou’l pale ak kliyan ni anvan yo pouse pou pi devan ak pwosesis legal la.

Jij Louis akòde demann nan e li fikse Mèkredi 26 Janvye a 10h nan maten kòm pwochen dat kote Jaar va gen pou’l konparèt devan yon jij. Se va yon odyans preliminè pou diskite sou detansyon an. Jedi 27 a 10h li va gen pou’l konparèt devan tribinal ankò kote li va gen pou’l plede koupab ou non-koupab.

Pandan odyans la, jij gouvènman an te soulve posibilite pou gen yon konfli ant « defansè federal yo » paske li souliyen ke gen yon lot akize ki reprezante pa avoka federal tou – an palan de Mario Antonio Palacios Palacios - e ki lye a menm dosye asasina prezidan Ayisyen an. Li di gen posibilite pou se pa yon pwoblèm, men li va bay plis detay sou sa pi ta.

Palacios gen 2 chèf akizasyon Etazini lanse kont li an koneksyon ak asasina Moise la.

Depatman Sekirite Nasyonal ak FBI akize Palacios dèske kom kwa li te konplote pou bay sipò materyèl ki te debouche sou lanmò yon lidè etranje e ke li te konplote pou'l touye yon lidè etranje. Li plede non koupab a akizasyon sa yo.

Si yon tribinal jwenn ni koupab, Palacios ta ka pase rès vi li nan prizon.

Jij la mande avoka Norkin si la jistis te notifye konsila Ayisyen an sou detansyon Jaar la. Misye reponn ke yo poko fè sa, men ke yo te notifye otorite Ayisyen yo lè yo te arete Jaar nan Repiblik Dominikèn. Jij la pase lòd ba li pou’l fè sa anvan Vandredi.

VOA Kreyol mande Anbasad Ayiti Washington si li te o kouran de arestasyon an. Yo reponn ke yo pa gen okenn komantè pou fè paske ankèt la ap rapousuiv.

Jij Louis pase lòd bay avoka gouvènman an tou pou li prezante tout prèv yo genyen kont Rodolphe Jaar pi vit posib.

Jaar te konparèt ansanm ak 2 lot akize ki pa gen anyen pou wè ak ka pa li. Te gen 4 jandam avèk yo tou. Li te pale ak jij la ann Angle. Anvan pwosè a te kòmanse misye te repoze sou miray chanm kote li te chita sou yon ban an bwa, e pa fwa li te repoze tèt li sou miray la.

XS
SM
MD
LG