Accessibility links

Breaking News

Kijan Mwen Kapab Jere Stress ke Kowonaviris Vin Ajoute nan Lavi Mwen?


2 timoun ak manman yo, nan vil Pamplona, pati nò Peyi Lespay, ki te pote mas nan figi yo anvan yo t al fè yon pwomnad dimanch 27 avril 2020. Men dimanch 3 me a timoun ki gen omwens 14 zan pral kapab sòti pou kont yo pandan lajounen.

Tout sitiyasyon kote yon paran ap pran swen yon timoun ki gen bezwen espesyal, se yon sitiyasyon ki kapab ajoute sou obligasyon ak stress yon fanmi te deja genyen pou l jere –espesyalman si fanmi an ap travèse kèk moman dijans. San di pètèt ou deja jwenn mwayen pou w jere pou kont ou stress ak defi ki afekte sitiyasyon fanmi w nan.

Men, li enpòtan tou pou w kapab kontinye aplike metòd ki pèmèt fanmi an kenbe jiskela, tankou, pa egzanp, kenbe kontak ak lòt manm fanmi an, ak zanmi, gwoup de sipò w yo, avèk òganizasyon ki te ede w deja nan le pase.

E si ou menm oubyen yon moun pa w, yon moun ki chè pou ou, ap fe fas ak pwoblèm emosyonèl ki depase limit fòs moral nou -tankou yon tristès egzajere, depresyon, anksyete oubyen yon kèsote k ap chipote lespri nou an pèmanans, oubyen ankò si ou-menm oubyen yon moun pa w, yon moun ki chè pou ou, santi nou ta vle fè tèt nou mal oubyen fè lòt moun mal, se pou nou rele nimewo dijans otorite lokal yo mete a la dispozison piblik la pou moun mande èd nan ka sa yo. Oubyen, se pou nou konsilte dokiman depatman ministeryèl konsène yo pibliye pou bay piblik la enfòmasyon sou jan moun ka pwoteje tèt yo oubyen jwenn sekou lè y ap travèse sikonstans dijans sa yo.

XS
SM
MD
LG