Accessibility links

Breaking News

Kowonaviris-Konsèy: Rekòmandasyon Si Yon Moun Tonbe Malad nan Yon Reyinyon oubyen yon Fèt?


Moun ki t ap patisipe nan yon gwo rasanbleman kote yo t ap bay manje nan vil Karachi, Peyi Pakistan, nan dat 30 mas 2020. (Foto: REUTERS/Akhtar Soomro).

Konsèy CDC (Sant Ameriken pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi) bay pou fè piblik la konnen kijan pou l konpòte l pandan peryòd kowonaviris la:

Si w ap òganize yon reyinyon, yon fèt oubyen nenpòt ki lòt evènman ki rasanble moun, ou ka poze kesyon pou w mande ki dispozisyon ou dwe pran si yon manm asistans la oubyen yon manm ekip k ap òganize rankont la devlope sentòm KOVID-19 la pandan fèt la oubyen reyinyon an ap dewoule?

Si yon manm komite òganizatè a oubyen yon envite ta tonbe malad, se pou nou separe l avèk rès asistans la pi rapidman posib jiskaske moun sa a va kapab ale lakay li. Se pou nou mete a la dispozisyon li rad ak materyèl ki ka pwoteje lòt moun kont viris la, si rad ak materyèl sa yo disponib. Sinon, fè moun nan jwenn napkin oubyen yon lòt materyèl pou l kouvri bouch li ak nen li si l ap touse oubyen etènye. Si sa nesesè, kontakte sèvis dijans yo pou moun ki bezwen asistans oubyen swen dijans.

XS
SM
MD
LG