Accessibility links

Breaking News

Konsèy sou KOVID-19: Konpòtman pou Nou Genyen Vizavi Kadav yon Moun ki Mourii ak Maladi a


Pwofesyonèl k ap deplase kadav yon moun ki mouri anba kowonaviris.

Men konsèy CDC (Sant Ameriken pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi) pibliye pou ede manm gran piblik la konnen kijan pou yo konpòte yo pandan peryòd pandemi kowonaviris la.

Pou sa ki konsènen kò yon moun ki mouri ak kowonavris la (donk kadav yon viktim KOVID 19), yon moun ta dwe pran prekosyon pou l pa touche kò a. Konsèy sa a valab sitou pou gran moun ki aje anpil yo avèk moun nenpòt ki laj ki deja gen yon maladi doktè konsidere kòm “yon maladi sevè, e ki gen yon predispozisyon pou yo trape viris ki bay KOVID-19 la; nan ka moun sa yo, yo ka devlope yon vèsyon trè grav maladi a.

Pa tèlman genyen gwo chans pou yon moun trape kowonaviris si li poze sèten jès tankou, pa egzanp, kenbe men kadav la, anbrase li, apre yo fin prepare kò a pou veye ak ekspozisyon. Sepandan, gen lòt jès, tankou bo kadav la, benyen li, abiye li, manm fanmi an, zanmi oubyen tout lòt moun ki pa yon pwofesyonèl nan yon mezon finèb, yo dwe evite poze aksyon konsa pi plis posib. Yo dwe kite aksyon sa yo pou moun k ap trava nan domèn nan e ki resevwa fòmasyon pou sa.

XS
SM
MD
LG