Accessibility links

Breaking News

Aktivite yo Kòmanse Reprann Timidman nan Little Haiti, Ti Ayiti apre Pasaj Siklòn Irma nan Florid


Moun kap achte manje ayisyen nan yon restoran nan Miami, Little Haiti apre pasaj siklòn Irma a. 11 septanm 2017. Foto: Serge Michel

Plis moun nan eta Florid nan peyi Etazini ap gen pou wè jounen madi 12 septanm 2017 la kantite domaj siklòn Irma Lakoz pandan mwatye moun kap viv nan eta sa a rete san kouran e lari nan plizyè zòn anba inondasyon epi kouvri ak fatra.

Vil Monroe te planifye pou l te kite moun kap viv nan zòn anwo Florida Keys yo antre pandan rès zòn nan rete èmne akoz domaj siklòn Irma fè sou wout prinsipal ki mennen nan zòn sa a. Reponsab yo fè konnen enspeksyon fin fèt nan plizyè plis pase 42 pon ki konekte plizyè ti zile nan Florida Keys, tout pon yo egzamine yo pa gen pwoblèm.

Little Haiti nan Miami

Anvwaye espesyal lavwadlamerik Serge Michel ki te fè yon vire won nan Little Haiti, youn nan bastyon kominioe ayisyèn nan nan Miami Florid rapòte aktivite yo kòmanse reprann timidman apre pasaj siklòn Irma nan zòn nan.

Sepandan, menm kan dega yo pa ta sanble twò wo nan katye sa a genyen anpil kote ki nan blakarout dapre sa kèk konpatriyòt di Lavwadlamerik.

Siklòn Irma ki pèdi nan fòs li, tounen yon tanpèt kategori 1, lendi maten 11 septanm 2017 la e li kapab pèdi plis fòs pandan lap avanse kòm yon tanpèt twopikal nan pati nò eta Florid oubyen pati sid eta Jòji dapre sa Sant Nasyonal Ouragan an fè konnen.

Dimanch maten 10 septanm 2017 la, siklon Irma te rive nan peyi Etazini, touswit apre li fin pase nan zòn Karayib la kote li fe anpil dega ak detwi anpil kote. Apre li finn repran fòs, pati nò ki antoure je siklòn Irma a te rive nan zòn eta Florid yo rele Key West la pandan li kontinye ap vanse nan dlo cho kanal lame Florid la.

Pye palmis yo te fek plate tonbe ate nan mitan woul al nan moman siklon Irma ap frape Miami nan Florid ak gwo van gwo lapli jounen dimanch 10 septanm 2017.
Pye palmis yo te fek plate tonbe ate nan mitan woul al nan moman siklon Irma ap frape Miami nan Florid ak gwo van gwo lapli jounen dimanch 10 septanm 2017.

Irma te ateri nan Florid kòm yon siklon ki nan kategori 4, Irma vin ak van tanpèt ki ap vante ak pwèske 210 kilomèt pa e. Daprè previzyon meteowolojik yo, siklòn Irma ap pote gwo devastasyon nan kèk pati nan eta Florid ki poko janm gen jan de gwo kalite move tan sa yo.

Samedi aprè midi, gouvène eta Florid la, Rick Scott, te deklare pou tout moun kap viv nan eta Florid la “Nou ann eta dijans, se denye chans nou pou nou pran yon bon desizyon” yon fason pou l te mande yo pou yo retire kò yo nan zòn a risk yo.

Gouvène Scott te tou profite pou l relanse apèl pou infimye ak lòt travayè ki nan sevis dijans pou vinn bay kout men kòm volontè lè siklòn sa a fin pase.

Moun ki nan abri pwovizwa nan Miami, Florid. Gretchen Summer ki gen 79 van ak pitit gason li, Dave Payson, pran refij nan yon abri pwovizwa nan lokal Germain Arena a nan Estero, Florid. Foto: 9 septanm 2017.
Moun ki nan abri pwovizwa nan Miami, Florid. Gretchen Summer ki gen 79 van ak pitit gason li, Dave Payson, pran refij nan yon abri pwovizwa nan lokal Germain Arena a nan Estero, Florid. Foto: 9 septanm 2017.

Plis pase 75,000 moun te koute konsèy gouvènè a, yo te kite kay yo ki nan zòn a risk yo, e yo te ale andann kèk 400 ebèjman dijans nan eta a. Nouvèl yo rapote ke apepre 76,000 kay deja pagen kouran. Depi lè siklòn lan change kous li e mete tèt li nan direksyon lwès, moun kab viv nan mitan vil Tampa yo se denye rezidan ki al antre nan ebejman dijans, alòs ke gen kèk jou de sa yo te kwè yo pa tap frape dirèkteman pa siklòn nan. Pou kounye a, tout katye yo poko fin anfòm pou moun yo retournen lakay yo.

XS
SM
MD
LG