Accessibility links

Breaking News

Imigrasyon-USA: Demokrat yo ak Repibliken yo Poko Antann yo pou yo Fè Refòm nan Sistèm Imigrasyon an


Prezidan Donald Trump ki tap pale sou dosye imigrasyon an. Li te gen bò kote l manm fanmi moun ki te viktim krim imigran ilegal komèt. Reyinyon sa a te dewoule nan oditoryòm ki bay sou pelouz sid La Mezon Blanch la. (Foto: AP/Evan Vucci. Washington, D.C.; 22 jen 2018).

Manifestan te reyini devan yon sant detansyon nan yon vil nan eta Tegzas, nan jounen lendi 25 jen an, pou yo pwoteste kont le fèt ke otorite yo ap lage akizasyon sou do imigran ki te antre nan peyi a ilegalman. Anpil pami imigran sa yo te kite peyi yo pou yo kouri pou lamizè ak lapèrèz. Minis Jistis ameriken an, Jeff Sessions, di responsab yo dwe pouswiv an jistis tout moun ki antre nan peyi a ilegalman pou garanti sekirite sitwayen ameriken yo. Minis Sessions di:

"Se t ap yon mank-dega pou moun ki antre nan peyi a legalman, ki rete tann tou yo rive aprè yo fin soumèt aplikasyon yo. Epi, sa ki pi enpòtan toujou, sa t ap ankouraje plis manman ak papa pitit pou yo fè vwayaj la ilegalman ak pitit yo, yon vwayaj ki gen gwo risk ladan n e ki danjre anpil."

Prezidan Trump te pibliye semèn pase a yon dekrè ki sispann separasyon timoun ak manm fanmi yo; men kounyela a li chanje lide pou l di otorite yo dwe depòte imedyatman tout moun ki travèse fwontyè a ilegalman san yo pa menm prezante devan yon jij. Misye Trump deklare:

"Nou vle gen yon sistèm kote, lè yon moun antre nan peyi a ilegalman, yo voye l tounen imedyatman."

Sen. Eta New York, Michael Gianaris, ki te kanpe ak manm Konferans Demokratik asanble lejislatif New York la, ki t ap pwoteste pou yo mande yon fen rapid nan politik La Mezon Blanch t ap aplike pou separe timoun imigran ki an bazaj avèk fanmi yo.
Sen. Eta New York, Michael Gianaris, ki te kanpe ak manm Konferans Demokratik asanble lejislatif New York la, ki t ap pwoteste pou yo mande yon fen rapid nan politik La Mezon Blanch t ap aplike pou separe timoun imigran ki an bazaj avèk fanmi yo.

Administrasyon Trump la mande yon solisyon pèmanan pou mete fen nan imigrasyon ilegal sou fwontyè sid Lèzetazini an, sètadi fwontyè peyi a pataje ak Meksik la. Militan dwamoun yo di sa prezidan an vle fè a, se yon bagay ki enkonstitisyonèl. Men opinyon Lee Gelent, k ap travay nan "Pwojè pou Dwa Imigran", yon branch nan ACLU, ou Sendika Ameriken pou Libète Sivil:

<< Fondatè nasyon an ki te ekri konstitisyon an deklare otorite yo dwe aplike lajistis yon fason onèt e jist pou "TOUT MOUN". Yo pa di “TOUT SITWAYEN”; men “TOUT MOUN”; kidonk "TOUT MOUN" dwe benefisye yon sèvis korèk nan men otorite lajistis yo. Gen lòt dispozisyon nan konstitisyon an kote yo anplwaye mo "TOUT SITWAYEN” lè yon bagay konsène sitwayen ameriken yo sèlman: se yon chwa delibere yo fè lè yo di “TOUT MOUN” nan; sa vle di aplikasyon lajistis dwe onèt e jist pou "TOUT MOUN." >>

La Mezon Blanch akize Demokrat yo nan Kongrè a deske yo rejte tout solisyon Repibliken yo te pwopoze pou pwoblèm ki egziste nan sistèm imigrasyon an.

XS
SM
MD
LG