Accessibility links

Breaking News

Rapò Komite pou Pwoteje Jounalis ann Ayiti pou Ane 2010 la


Komite Pou Pwoteje Jounalis (abreje angle CPJ), pibliye rapò li sou travay laprès a travè lemond pou ane 2010 la, kote li fè yon gwo rale sou sitiyasyon laprès nan peyi Dayiti. 3 gran tit ki nan tèt rapò sa-a di:

1).- Jounalis ayisyen yo pèsevere aprè tranblemanntè a, kote yo te travay nan tant e menm lakay yo.

2).- Plizyè douzèn jounalis pèdi travay yo; laprès ekrit-la subi gwo pèt.

3).- Tranblemanntè-a te oblije 95 % radyo yo sispann travay. Pi fò nan yo te retounen sou lèzond anvan fen ane 2010 la.

Nan devlopman rapò a, Komite Pou Pwoteje Jounalis di :

Laprès kapab sèvi kòm yon egzanp pou montre gwo kokenn dega tranblemanntè ki te mezire 7 pwen sou echèl Ricktèr la, te fè nan peyi Dayiti. Daprè prezidan SOS Jounalis, Joseph Guilère Delva, plis pase 95% estasyon radyo yo --kit se radyo komèsyal, kit se radyo kominotè, 2 pi gwo sous enfòmasyon nan peyi a—te sispann emisyon yo, paske ekipman a lokal yo te sibi gwo devastasyon. E dega sou kous la te fè pami manm pèsonèl laprès pat piti non plis : paske o mwen 30 jounalis pèdi lavi yo nan tranblemanntè a, oubyen akoz konsekans imedyat li te genyen sou lavi nan peyi a, toujou daprè SOS Jounalis.

Komite Pou Pwoteje Jounalis kontinye nan rapò a pou l di :

Nivo vyolans kont jounalis paske y ap egzèsis pwofesyon yo, bese anpil nan peyi Dayiti and 2 zou 3 ane ki pase yo, e gen amelyorasyon nan fason gouvènman-an eseye fè limyè sou atak ki fèt sou laprès. Daprè prezidan SOS Jounalis la, Guy Delva, travay rekonstriksyon laprès la sete yon travay kolosal –e li toujou reprezante yon travay kolosal-- pou tout medya yo ann Ayiti. Nan mwa Me 2010, gouvènman ayisyen an te fè alokasyon yon sòm anviwon 5 milyon dola ameriken pou apiye e rekonstri medya yo nan kapital la Pòtoprens.

Gwoup medya entènasyonal te pote konkou-yo nan efò pou rebati enstalasyon ak lokal òganizasyon laprès –yo pou jounalis yo te ka travay ladan yo, menm jan yo te voye ann Ayiti kèk misyon dapui, e menm asistans dirèk pou ede medya yo rekanpe sou pye yo. Repotè San Fwontyè ak konpayi près ekrit Québécor te pran tèt yon travay pou rekonstrui yon sant operasyon medya nan Pòtoprens, kote ou jwenn 20 òdinatè ak lot ekipman pou jounalis lokal yo travay.

Komite Pou Pwoteje Jounalis te ofri yon apui dirèk bay jounalis ki te blese nan tranblemanntè-a e li te bay kèk jounalis konkou ki te nesesè pou yo te kapab resevwa asistans nan men lòt òganizasyon. Daprè Guy Delva, travay pou laprès te rekanpe sou pye l ann Ayiti te mande plis asistans toujou nan moman ane 2010 la t ap rive nan bout li. Sepandan, daprè prezidan SOS Jounalis la, asistans la ta dwe vize sitou jounalis yo yon fason endividyèl ; paske, pi fò medya-yo rekòmanse travay, tandiske gen plizyè douzèn jounalis rete san travay e li ujan pou yo jwenn tout èd yo kapab jwenn.

XS
SM
MD
LG