Accessibility links

Breaking News

Nan Okazyon Pasaj Siklòn Irma, Yon Ekip Asistans USAID Deja Sou Plas nan Rejyon Karayib la


Yon ti gason kap rale bato papa li mete akote avan siklòn Irma rive sou Ayiti, nan Pòtoprens. Mèkredi 6 septanm 2017.

Clayton M. McCleskey, pòtpawòl pwovizwa USAID, di ekip sa a deja gen reprezantan li nan peyi Dayiti, Repiblik Dominikèn, La Barbad, ak Bahamas.

Deklarasyon Clayton M. McCleskey, Pòtpawòl Pwovizwa USAID - USAID Voye sou Plas nan Rejyon Karayib la yon Ekip Asistans Kont Dezas.

Ajans Amerikèn pou Devlopman Entènasyonal (USAID) Depeche sou plas nan Karayib la yon ekip asistans an ka dezas nan moman Siklòn Irma –pi gwo siklòn nan listwa- pote avèk li nan rejyon an lapli, van ak tanpèt ki kapab menase lavi moun. Nan ekip asistans sa a gen espesyalis ki konn jere dezas e li gen reprezantan li nan peyi Dayiti, Repiblik Dominikèn, La Barbad, ak Bahamas.

Espesyalis sa yo pral fè kowòdinasyon ak otorite lokal yo epi òganizasyon imanitè ki deja sou teren an yon fason pou yo pote asistans vital bay moun kap sibi konsekans sillòn nan ak move sitiyasyon lap kite dèyè. Nan peyi ki gen gwo risk yo (pami yo gen Ayiti), USAID genyen materyèl asistans trèzenpòtan ki te deja an pozisyon yon fason pou garanti ke pwovizyon sekou yo disponib imedyatman pou ede kominote ki nan bezwen yo.

An tan ke lidè mondyal nan kesyon imanitè, Lèzetazini konsève angajman li pou l ofri asistans ki ka sove lavi lè yon dezas frape. Gouvènman ameriken an kenbe yon kontak sere-sere avèk ofisyèl gouvènman ak sosyete sivil yo atravè tout rejyon an yon fason pou kowòdone efò sekou yo. Nou kenbe nan panse nou ak priyè nou tout sila yo ki twouve yo sou pasaj Siklòn Irma.

XS
SM
MD
LG