Accessibility links

Breaking News

Flurona: Konbinezon COVID-19 ak Flu


CT Bagdasaryan Flurona 01072022
CT Bagdasaryan Flurona 01072022

Nan mitan kriz COVID-19 la, Ameriken yo bliye maladi sezon ivè ki la depi lontan an, an palan de grip la. Men se sezon grip la, e kek moun ki pa gen chans, rive trape tou 2 maladi sa yo.

Nan yon period 24 trè, nan premye semèn ane ki fèk antre a, vil Los Angeles nan eta Kalifoni rapote plis pase 37,000 nouvo ka COVID-19.

Men Omicron se pa sel pwoblèm ki genyen nan sezon ivè ane sa a. Medsen yo wè kounye a yon pakèt ka moun ki malad avek sa yo rele Flurona –Enfeksyon ak ni koronavirus ni grip. Ekspè nan maladi kontajyez yo di : se pa yon nouvo maladi.

"Pa gen kreyasyon yon nouvo virus, kidonk mwen pa byen konnen poukisa yon moun te vini avek non sa a, Flurona. Sa vrèman vre se pa yon bagay nouvo. Nou konn sa depi nan komansman pandemic an, men sa ki nouvo sèke moun ba-l yon non.

Timothy Brewer se yon pwofesè epidemiyoloji nan Univesite Kalifoni nan Los Angeles. Li di moun ki vaksinen yo gen yon bon valè proteksyon e yo pa fasil trape flurona –e si yo ta prann, yo p-ap gen menm konplikasyon yo. Men jan ke ekspè lasante yo kontinye ap di-l la: Maladi a oubyen malady yo pi danjere lontan pou moun ki pa vaksinen yo.

Otorite Kalifoni yo prolonje obligasyon pou moun mete mask andan kay pou yon mwa ankò. Youn apre lòt, yo anile konsè ak festival nan zòn Los Angeles la.

Sepandan pa gen okennn eksepsyon. Majistra Los Angeles Eric Garcetti promèt ke prensipal pwogram spòtif ane sa a : “Super Bowl la” pap anile. L ap dewoule nan dat 13 fevriye kelkeswa sikonstans yo.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG