Accessibility links

Breaking News

Ki Demach Mwen Ka Fè pou M Pwoteje Pitit Mwen si Kowonaviris Gaye nan Zòn kote M ap Viv La ? –


Yon enfimyè ki t ap montre kèk timoun kijan pou yo byen lave men yo nan antre Lopital Mbagathi nan vil Nayewobi, kapital Kenya, nan dat 18 mas 2020.
Yon enfimyè ki t ap montre kèk timoun kijan pou yo byen lave men yo nan antre Lopital Mbagathi nan vil Nayewobi, kapital Kenya, nan dat 18 mas 2020.

KOVID-19, oubyen maladi kowonaviris la bay la, se yon maladi ki nouvo toujou e espesyalis yo poko konnen anpil bagay sou li --se kounyela a y ap chache fe rechèch ki gen rapò avèk li. Sepandan jiskaprezan kantite timoun ki trape maladi a pa tèlman anpil; pi fò maladi yo –san bliye maladi grav yo- se granmoun ki nan laj pou yo travay ki genyen yo oubyen tou granmoun ki pi aje toujou.

Sepandan sa pa vle di yon timoun pa ka trape viris l la; wi, timoun ka trape l e li ka fè yo malad. Se konsa, nan yon peyi tankou Lezetazini anpil lekòl, si se pa tout, deside fèmen pòt yo pwovizwaman. Nou menm, an tan ke pè e mè de fami, se pou n rete an kontak avèk lekol pitit nou pou n ka konnen orè ak pwogram aktivite yo.

Se pou nou swiv nouvèl kote radyo, televizyon ak jounal bay enfòmasyon sou lekòl ki ranvwaye elèv ak etidyan yo. Si lekòl pitit ou fèmen pwovizwaman, chache fè aranjman pou nou ranplase aktivite lekòl yo ak lòt pwogram apwopriye si sa nesesè.

XS
SM
MD
LG