Accessibility links

Breaking News

Etidyan Etranje Ki Lekòl Ozetazini yo Byen Kapab Oblije Kite Peyi a


Bibliyotèk Widener nan Inivèsite Harvard nan vil Cambridge, nan Eta Massachusetts, ki anonse, lendi 6 jiye 2020, li pral kontinye prezante klas yo sou entènèt la akoz pandemi kowonaviris la. (Fotoo: AP/Charles Krupa.- Achiv).
Bibliyotèk Widener nan Inivèsite Harvard nan vil Cambridge, nan Eta Massachusetts, ki anonse, lendi 6 jiye 2020, li pral kontinye prezante klas yo sou entènèt la akoz pandemi kowonaviris la. (Fotoo: AP/Charles Krupa.- Achiv).

Etidyan entènasyonal k ap frekante lekòl ak inivèsite Ozetazini pral oblije swa kite peyi a, swa transfere nan yon lòt lekòl ou inivèsite si enstitisyon y ap frekante yo ofri klas sou entènèt la sèlman pou sezon otòn k ap vini la a, daprè kèk direktiv tou nèf otorite imigrasyon federal yo fè paret lendi 6 jiyè 2020 an. Se Sevis Imigrasyon avèk Ladwann Ameriken ki pibliye direktiv sa yo ki vin mete plis presyon sou inivesite yo pou yo prese relouvri pòt yo menm nan moman yo gen kèsote devan nouvo remonte pwopagasyon kowonaviris la pami popilasyon jenn adilt yo.

Sa pa gen lontan Prezidan Donald Trump te ensiste pou l di lekòl yo ak inivèsite yo dwe relouvri pòt yo pou elèv ak etidyan al swiv klas an pèsonn le pi vit posib. Imedyatman apre Sèvis Imigrasyon ak Ladwann te fin pibliye nouvo regleman yo, Misye Trump poste yon nòt sou kont Twitter li kote li repete lekòl yo fèt pou relouvri pòt yo pou trimès otòn nan. Li ajoute:

“Demokrat yo ta renmen wè lekòl yo rete femen pou rezon politik e non pa pou rezon sante. Yo panse sa kapab ede yo ranpòte eleksyon mwa novanm nan. Ebyen, yo twonpe yo grandman, paske pèp la wè klè nan jwèt y ap jwe a.”

Inivèsite yo resevwa direktiv yo nan menm jou kote kèk lekòl siperyè, tankou Inivèsite Harvard, anonse se sou entènèt la yo pral prezante tout klas yo pou trimès sezon otòn k ap vini la a.

XS
SM
MD
LG