Accessibility links

Breaking News

Etazini: Opinyon Depaman Sou Nouvo Bidjè Prezidan Obama Pwopoze a


Pwojè bidjè Prezidan Obama voye yè devan Kongrè a ta kapab ogmante taks sou sitwayen k ap fè plis kòb Ozetazini yo
Pwojè bidjè Prezidan Obama voye yè devan Kongrè a ta kapab ogmante taks sou sitwayen k ap fè plis kòb Ozetazini yo

Ozetazini,lidè repibliken nan Kongrè a rejte yon pwojè-bidjè administrasyon Obama a pwopoze pou ane fiskal 2013 la, paske yo panse Prezidan Obama pa pran responsblite li genyen pou l fè gwo koupi ki nesesè nan bidjè nasyonal la --koupi ki, dapre repibliken yo, ta dwe redui yon dèt nasyonal ki monte rive 15 trilyon dola.

Mitch McConnel, lidè minorite a nan Gran Kò a deklare: “Ki repons pPezidan an ban nou? Li ban nou yon bibjè alòske ke li byen konnen pwòp pati l la pa p menm apuiye bidjè sa a. Se repons sa a li bay pou yon dèt 15 trilyon dola. Sa, se yon maskarad."

Sepandan, bò kote pa yo, palmantè demokrat yo fè konpliman pou Preziadn Obama, paske, dapre sa yo wè nan pwojè-bidjè a, Misye Obama byen plase priyorite a lon tèm yo. Premyèman, li ankouraje devlopmann yon ekonomi ki frajil toujou gras ak envestisman nan domèn edikasyon ak enfrastrikti; epi, 2èm, li limite depans yo annatandan moman kote ekonomi an va rekanpe sou yon bit ki pi solid.

Chris Van Hollen se yon senatè demokrat Eta Maryland. Li di: “Bidjè Prezidan an prezante a, se yon bidjè ki bon pou peyi a. Li bon pou travay, li bon tou lè w konsidere li kapab ankouraje kwasans ekonomik; li bon poutèt li prevwa envestisman a lon tèm nan domèn edikasyon, lasyans ak rechèch, nan inovasyon e nan bagay nou pral bezwen pou n tabli yon fondasyon solid pou ekonomi nou an pandan dè e dè zane."

Pwojè bidjè Prezidan Obama voye devan Kongrè a ta kapab ogmante taks sou sitwayen k ap fè plis kòb Ozetazini yo, epi li ogmante depans pou finanse pwojè nan enfrastrikti, benefis chomaj ak asistans gouvènman federal la pou Eta k ap travèse sitiyasyon ekonomik difisil yo.

XS
SM
MD
LG