Accessibility links

Breaking News

Eske Nou ka Gen Iminite Kont Grip?


FILE - A pharmacy in New York City offers vaccines for COVID-19, flu, shingles and pneumonia, on Dec. 6, 2021.
FILE - A pharmacy in New York City offers vaccines for COVID-19, flu, shingles and pneumonia, on Dec. 6, 2021.

Adult nan Etazini konn gen maladi grip youn ou 2 fwa nan yon lane. Yo konn on ti kras plis ke dezagreyab, men gen nouvo rechèch ki moutre yo ka jwenn proteksyon kont yon virus ki pi danjre

Kesyon sa se yon mistè pou chèchè yo, yap mande poukisa gen kèk moun ki ka reziste kont enfeksyon koronavirus malgre yo konn ekspoze pandan yon tan prolonje.

Donk chèchè nan College Imperial Londr la pare pou yo teste yon teyori: yon kalite globul blan ke yo rele selul T ke kò umen an pwodwi pou konbat grip ka ofri kèk proteksyon. Youn nan otè rapò sa a profesè Ajit Lalvani:

Enfeksyon avek rum koronavirus ki te konn fèt anvan, se kouzen de lwen pou SARS-CoV 2 a ki lakoz Covid donk senp rum ki parèt regilyèman, ki bay coronavirus, enfeksyon rum sa yo ka petet mete nan kò-a selul T yo ki kapab rekonet e ansuit atake virus Sars-CoV 2 -a E donk se teyori sa a ke nou pare pou nou teste a.

Etid sa a te komanse nan mwa septanm 2020 – anvan nenpot pwogram vaksinasyon an mass te koumanse e anvan pifò moun te enfekte avek Covid.

Chèchè yo te teste san 52 moun ki tap viv nan menm kay nan moman te gen yon moun ki enfekte avek SARs CoV- 2 a ki bay Covid la. Echantiyon san Mwatye nan moun yo te trape virus la tandiske gen mwatye nan yo ki pat genyenn.

Moun sa yo te deja gen Selul T akoz rum senp koronavirus la, e selul T yo te ka rekonet e atake Sars CoV-2 a. Moun ki gen selul T sa yo pat enfekte.

Vaksen yo gen kounye la a fèt pou active yon repons pou bay pwoteksyon kont vag proteyin ki pa deyò koronavirus la ki kapab chanje epi pèse defans la.

Yon pwojè ki enteresan, men developman yon vaksen konsa se yon bagay ki lwen anpil.

Pandanstan, otè rapò a ensiste pou di pèsonn pata dwe konte sou yon enfeksyon yon rum senp pou yo jwenn pwoteksyon kont Covid e yo di vaksinasyon ofri meyè proteksyon an.

XS
SM
MD
LG