Accessibility links

Breaking News

Pwodiksyon Dwòg nan Lemond - Yon Ogmantasyon Total Pandan Dènye Ane yo, daprè l'ONU.


Manm Fòs Sekirite pou Soutyen Rapid, nan vil Khartoum, Peyi Soudan, k ap lite kont trafik dwòg

Nan yon rapò oganizasyon Nasyon Zini fèk pibliye, li lanse avètisman pou l di pwodiksyon dwòg tankou kokayin, opyòm ak lòt kalite dwòg ogmante atravè lemond e li monte rive nan yon nivo-rekò --yon nivo li pa janm atenn anvan. Dapre dènye rapò Nasyon Zini sou pwodiksyon opyòm nan lemond, volim ki antre sou mache entènasyonal la anrejistre yon ogmantasyon 65%, swa 10 mil 500 tòn sòti nan lane 2016 pou rive nan lane 2017, tandiske an 2016 pwodiksyon kokayin atravè lemond te anrejistre yon ogmantasyon mil 400 tòn pa rapò ak ane anvan an, swa pi gwo pwodiksyon dwòg sa a nan listwa.

Rapò a di pi fò kokayin ki sikile nan lemond sòti nan peyi Kolonbi, e se Ozetazini dwòg sa a al vann. Kantapou peyi ki sou kontinan afriken an ak kontinan azyatik la, yo kòmanse pran plis pwa kòm peyi prodiktè e konsomatè dwòg. Pa egzanp, Afganistan se peyi kote yo pwodui pi fò opyòm ki monte sou mache mondyal la.

Abitan k ap rekòlte opyòm sou yon bitasyon ki nan pwovens Shan, Peyi Bimani. (Foto Achiv).
Abitan k ap rekòlte opyòm sou yon bitasyon ki nan pwovens Shan, Peyi Bimani. (Foto Achiv).

Kijan sikilasyon dwòg la fèt? Ebyen, dilè yo fè l pase pa chemen ki rele Otowout Balkan an pou fè l abouti nan peyi Tiki ak peyi westewopeyen yo. Miwa Kato se direktè Divizyon Operasyon nan Biwo Nasyon Zini pou Dwòg ak Krim. Misye Kato, ki di kriz dwòg ilegal yo k ap vin pi serye chak jou, ajoute sou pwoblèm medikan a baz de dwòg moun pran san preskripsyon doktè, ap tounen deplizanpli yon menas pou sante piblik e pou responsab lòd piblik yo.

<< Jounenjodi a dwòg sa yo responsab pou twa ka lanmò tout moun ki mouri anba dwòg nan lemond. Alòs sa reprezante yon veritab moverèv nan yon anviwonnman tankou Lèzetazini kote medya yo fikse atansyon yo plis sou kèk rejyon an Afrik kote moun yo pa fin twò abitye ni opyòm; men nou wè menm pwoblèm ki poze lòt kote yo. >>

Rapò l'ONU an montre anviwon 275 milyon moun ki gen ant 15 e 64 an te pran dwòg ilegal omwen yon fwa pandan ane 2017 la e preske yon demi-milyon moun ki te vin esklav dwòg te pèdi lavi yo. Direktè Divizyon Operasyon nan Nasyon Zini, Monsieur fini pa di:

<< An jeneral, chif nou pibliye pou dwòg ak kantite mò yo se chif ki trè konsèvatè; kidonk volim dwòg ki monte sou mache mondyal la chak ane ak kantite moun dwòg touye chak ane, byen kapab monte pi wo toujou. >>

XS
SM
MD
LG