Accessibility links

Breaking News

Ki Rapò ki Egziste ant Kowonaviris avèk Animal Domestik tankou Chyen ak Chat?


Chyen, "pi bon zanmi lòm"
Chyen, "pi bon zanmi lòm"

Ou ka poze kesyon pou w mande: Èske moun ka fè teste yon animal domestik oubyen nenpot ki lòt bèt pou KOVID-19, maladi Kowonaviris la bay la?

Repons la se NON. Pou le moman espesyalis yo pa rekòmande moun teste bèt pou maladi kowonaviris la.

Yon lòt kesyon: Èske yon bèt kapab pote sou po li, oubyen nan plim ki sou kò li, viris ki bay KOVID-19 la?

Menmsi espesyalis yo byen konnen moun kapab jwenn kèk bakteri e sitou mikwòb sou plim ki sou kò yon bèt, jiskaprezan pa gen okenn prèv ki montre ke yon viris --san bliye viris ki bay KOVID-19 la-- kapab sòti sou po oubyen sou plim yon bèt- pou l antre sou kretyen vivan. Sepandan, puiske bèt konn genyen sou yo divès kalite mikwòb ki ka fè moun malad, li toujou bon pou yon moun mete an pratik sa yo rele “bon abitid ki bay bonn sante” lè yo twouve yo nan yon anviwonnman ke yo pataje avèk chyen, chat oubyen tout lòt kalite bèt. Pami abitid sa yo genyen “byen lave men nou” anvan e apre nou fin pran kontak avèk yon bèt.

XS
SM
MD
LG