Accessibility links

Breaking News

Afganistan: Entèdiksyon pou Televize Pase Film ki Gen Fanm Landan yo


Imaj yon sèn seri televize Palwasha, ki atire atansyon sou kesyon vyolans kont fanm.
Imaj yon sèn seri televize Palwasha, ki atire atansyon sou kesyon vyolans kont fanm.

Daprè nouvo règleman relijye yo, Ministè Taliban pou Pwomosyon Vèti ak Prevansyon mande pou televizyon yo pa pase seri odyovizyèl ki montre fanm.

Nan yon dokiman Ministè Taleban pou Pwomosyon Vèti ak Prevansyon voye bay medya yo, li di ke "Televizyon yo dwe evite montre feyton televize ak seri odyovizyèl ki gen fanm ladan yo".

Ministè a mande medya yo tou pou yo asire yo ke jounalis fanm yo kouvri tèt yo ak vwal Islamik la lè y ap prezante yon emisyon. Menm dokiman an fè estasyon televizyon yo obligasyon tou pou yo pa prezante pwogram "ki pa sou menm liyn ak valè Islamik yo", jan yo an pratik nan Afganistan" ni sa kote moun ap joure relijyon an oswa ki "montre vizaj pwofèt la ak konpayon li yo".

Daprè pratik ki te an vigè sou premye rejim Taleban yo, sòti nan ane 1996 pou rive an 2001, otorite epòk la te entèdi fonksyonnman televizyon, sinema ak tout lòt fòm amizman ou distraksyon popilè nan peyi a. Yo te konn menm pini yon moun si l te podede yon VCR -yon aparèy pou anrejistre oubyen jwe video.

Depi Taleban yo te fin pran pouvwa a avèk fòs nan mwa d out pase a, yo poko pèmèt anpil fanm retounen travay nan sèvis piblik la; epi klas pou tifi nan kolèj piblik, lekòl segondè ak inivèsite poko relouvri nan peyi a.

XS
SM
MD
LG