Accessibility links

Breaking News

Nwèl San Kris? Kèk Gwoup Ap Eseye Chanje Sa


Nou deja nan sezon Nwèl, e atravè lemond antye, majorite fidèl Kretyen yo ap pare pou selebre nesans pèsonaj santral fwa yo a, Jezi, Kris la. Poutan, se pa tout moun kap gen lespri yo sou Jezi lè yo pral banboche nan fèt Nwèl la. Chérubin Dorcil pral abòde pwen sa a nan Paj Relijyon an.

Gen anpil Kretyen ki twouve selebasyon nesans Kris la, nan dat 25 desanm nan (menmsi pifò prèv moutre li ka pat fèt nan dat sa a vre), li tèlman vin komsèyalize, li pèdi sans li te genyen okòmansman an. Dayè gen yon mouvman ki sou pye pou re-bay Kris plas li nan Nwèl la.

Nan kèk ane ki sot’ pase yo, otorite politik Ozetazini te redui kèk nan senbòl ouvètman relijye ak tadisyon ki asosye ak Nwèl la, paske yo rekonèt se pa tout moun nan popilasyon yo reprezante a ki se Kretyen, oubyen ki kwè nan Nwèl kòm yon fèt Kretyen otantik, toutbon. Men, pou fidèl tankou Patrick Korten, ki se yon pòt-pawòl òganizasyon Chevalye Kolon yo nan Legliz Katolik, pa gen Nwèl toutbon san Kris.

Li di se yon move entèpretasyon prensip separasyon legliz ak leta a. Separe legliz ak leta, se toujou Korten k’ap pale, pa vle di nou pretann relijyon pa egziste. Li pa vle di nonplis pou nou chache esterilize kilti nou e wete yon eleman ki tèlman nan sant kilti sa a pou kòmanse. Ou pap fwase pèsonn, dapre nou, lè ou raple yo ke vrè sans Nwèl la konsène Kris.

Sepandan se pa tout Kretyen ki panse menm jan ak Patrik Korten, ke nou sot’ tande talè a. John Boykin se yon ekriven nan eta Kalifòni. Li mande Kretyen toupatou pou yo anbrase sa franse a ta rele “sécularisation” Nwèl la. Kididonk, pou yo dakò se yon fèt lemonn, ki pa gen anyen pou wè ak relijyon. Boykin di lè tout kominote a ensiste sou aspè relijye jou ferye sa a, sa kapab repouse kèk moun, sitou nan yon kontèks kiltirèl kote gen divès kalte relijyon, tankou sa nou gen isit nan Etazini alèkile. Apa de sa, li di zòt kap batay kont sekilarizasyon an ap pèdi. Nwèl, pou li, tounen yon epòk kote kwayan tout relijyon, pa Kretyen sèlman, rankontre ak fanmi e yo selebre lespri don an, aprann bay e aprann resevwa. E pa gen danje, paske lè w’byen konsidere istwa nesans Kris la pa nan sant relijyon kretyèn nan, dapre ekriven sila a.

Li di, sa ki reprezante nanm relijyon an se Pak. Se pa Nwèl. Lanmò Kris la ak leve li te leve tou vivan nan lanmò, se vrèman esans Krisyanism. Nesans li pa yon eleman reyèlman enpòtan nan fwa sa a. E si Kretyen yo te bay Pak yon fraksyon nan enèji yo mete nan Nwèl la, mesaj fwa kretyèn nan tap gen plis fòs, plis efè.

Pètèt se vre. E m’konnen anpil nan nou k’ao koute Paj Relijyon an, pral reyaji pou di ekriven kalifònyen an pa gen rezon ditou. Antouka, otorite nan vil Denver, Colorado, pa egzanp, ap rekonsidere politik yo tap pratike kote yo pat pèmèt senbòl ouvètman relijye defile nan parad kominote a. Se vre, Ozetazini Jwif yo selebre Hanoukah nan mwa desanm, e, suivan fason lalin nan twouve l, Mizilman yo ka nan mwa Ramadan an tou. Poutan Nwèl se sèl selebrasyon ke leta deziye kòm yon fèt, yon jou ferye federal e sa vle di Kretyen kap lite pou Kris pa soti nan Nwèl la kapab ale legliz san yo pa gen pwoblèm ak travay yo. Ki sa n’panse sou deba sa a, ki pa nouvo ditou, fò n’di li, men ki sanble ap pran plis fòs kou nou ye la a? N’ap tann reyaksyon nou.

Fè klik sou lyen ki anlè atik sa a si ou ta renmen tande segman jodi a.

XS
SM
MD
LG