Accessibility links

Breaking News

Etazini Rann yon Dènye Omaj Bay Ansyen Prezidan Ronald Reagan - 2004-06-11


Se te yon moman kote mounn tap pataje souveni yo genyen de Msye Reagan e selebre lavi yon nèg ki te fè yon gro enpak sou nasyon an e sou le mond. Prezidan George Bush deklare “kounye a, Ronald Reagan al kite nou. Sepandan nou te prefere ke l te rete avèk nou.”

Prezidan Bush te pale nan non pèp ameriken an. “Anfin, gras ak kwayans li te genyen nan peyi nou an e gras ak lanmou li te genyen pou peyi nou an, Msye Reagan tounen yon senbòl durab peyi a.”

Tou lè 4 prezidan ameriken ki vivan toujou yo, Gérald Ford, Jimmy Carter, George Bush ak Bill Clinton, te patisipe nan fineray ansyen prezidan Reagan nan vandredi. Yo te chitab ansanm devan nan katedral la, pa lwen ak sèkèy defen an ki te kouvri ak drapo ameriken an.

Ansyen Prezidan George Bush père, donk papa aktyèl prezidan Bush, te vis-prezidan pandan tou 2 manda prezidan Reagan yo. Ansyen prezidan Bush se siksè prezidan Reagan. Msye Bush te pran lapawòl pou l pataje souvni li genyen de Msye Reagan.“An tan ke vis-prezidan gouvènman Ronald Reagan nan pandan 8 tan, mwenn aprann plis de Msye Reagan ke nenpòt lòt moun ke m te rankontre nan pakèt ane mwenn panse nan sektè piblik la. Mwen aprann sajès. Nou tout aprann sa de Msye Reagan. Mwen aprann tou kouraj.”

Plizyè douzèn lidè ki sòti a letranje te patisipe nan fineray la ansanm ak plizyè ansyen chèf deta ak chèf gouvènman ki te travay an kolaborasyon ak la mezon blanch lè Ronald Reagan te prezidan. Pami lidè ki te byen kolabore ak prezidan Reagan yo, genyen ansyen premye minis Britanik Margaret Thatcher.

Byen avan lanmò Msye Reagan, li te mande pou madam Tahtcher pran lapawòl nan fineray li. Pwiske eta sante madam Thatcher pa pèmèt li kanpe sou podiòm nan pou l fè diskou a, li te anrejistre diskou-a sou kasèt video. Li di Etazini pèdi yon gran prezidan e madam Thatcher di li pèdi yon bon zami.“Li te chèche retabli espri blese Etazini an, pou l te ka retabli fòs mond lib la e libere esklav kominism yo.”

Ansyen prezidan Sovyetik Mikhail Gorbachev te chita bò kote madam Thatcher nan moman yo tap fè moun tande diskou anrejistre l la nan katedral nasyonal la. Yon lòt bon kolaboratè Msye Reagan, se ansyen premye minis Canadyen Brian Mulroney. Li di kongregasyon an ke ansyen zanmi l lan enspire nasyon l lan e li transfòme le mond. “Jodi a map di au revoir pou yon lidè chaje ak talan, yon prezidan istorik e yon kretyen vivan chaje ak konpasyon.”

Madan defen prezidan Reagan, Nancy, te chita devan nan katedral la ansanm ak pitit li yo. Plizyè pèsonalite ki te prononse orezon finèb yo te mansyone kouraj madam Nancy Reagan te demontre pandan lit mari li te mennen pandan 10 zan kont maladi alzheimer a, yon maladi ki efase memwa moun nan ti kras pa ti kras. Pami pèsonalite ki te mansyone kouraj madam Reagan, genyen lidè relijye ki te dirije seremoni ekumenik la, ansanm avèk senatè ameriken John Danforth. Senatè Danforth te di:“Madam Reagan, ou te pataje mari ou avèk nou, e nap toujou genyen ou rekonesans pou sa.”

Klòch katedral la tap sonnen tou dousman pou anonse fineray la, nan moman yo tap sòti ak sèkèy la nan katedral la. Son klòch yo te fè eko nan vil Washington nan pandan yo tap transpòte kadav 40è prezidan Etazini an nan yon baz ayeryèn tou prè a. Se nan baz sa a yo te mete sèkè defen an nan avyon pou mennen l nan eta Msye Reagan te renmen an, sètadi eta Kalifòni kote yo antere menm vandredi a lè solèy kouche nan Kalifòni, jan madam Reagan mande l la.

XS
SM
MD
LG