Accessibility links

Breaking News

Gheskio Resevwa Pri 2010 Fondasyon Sante Global Bill Gates la


<!-- IMAGE -->

GHESKIO yon enstitisyon ann’Ayiti ki te fonde sa gen 3 dizèn lane pou lite kont maladi dwòl yo vin idantifye aprè kòm Viris Imino Defisyans Aki (Sida) ranpòte pri Gates Pou Sante Global 2010 la.

Gwoup la resevwa distenksyon sa a (ki chaje prestij) pou sèvis klinik ekstwòdinè li ofri ak plizyè rechèch ak staj fòmasyon pou trete yon fason efikas moun enfekte yo e anpeche maladi Sida a gaye pi plis nan mitan popilasyon an... e pou efò li deplwaye pou konbat lòt maladi opòtinis moun ka trape akòz feblès sistèm defans kò yo ke Sida a--bout pou bout-- febli e fini pa detwi.

GHESKIO ki vle di Gwoup Ayisyen Etid Sakom Kaposi ak Enfeksyon Opotinis –tounen 10 zyèm gayan pri anyèl Gates la. Jiri ki desène pri a bat bravo non sèlman pou enpak pozitif gwoup la genyen, avèk yon dosye entèvansyon byen long, men tou pou entèvasyon rapid li pou sove la vi e trete malad ak blese nan tranblemann'tè 12 janvye ki devaste Ayiti a.

Katye jeneral Gheskio a nan Pòtoprens te subi gwo domaj nan katastwòf la, men pòt li louvri toujou pou plizye milye moun ki lage san kay sazatann. Gheskio menm rive louvri yon lopital kanpay an deyò aprè evenman trajik la.

Dirijan Gwoup la, depi nan premye ane epidemi Sida a, se Dr. Jean William Pape, yon natif natal ayisyen e youn nan klinisyen an chèf yo, rive jwenn yon to sivivans ak tretman malad ke pifò lopital avanse ak klinik Ozetazini ak ann Ewòp ta ka janvye. An plis rechèch lap fè, Gheskio kominike enfòmasyon sou swenyay ak tretman malad ki gen VIH/ Sida yo nan le mond antye.

Enstitisyon an resevwa pri sa a akoz enpak Dr. Bill Pap ak kolèg li yo genyen nan sove lavi ak ranfòsman systèm swen sante a an'Ayiti, daprè prezidan Konsèy jeneral lasante Jeffrey L. Sturchio. "Yo bati Gheskio, yon enstitisyon ra, ki chita nan yon peyi an vwa developman e ki vin tounen yon lidè nan kominote rechèch global.

XS
SM
MD
LG