Accessibility links

Breaking News

Inisyativ Global Clinton Nan Ap Chèche Ankouraje Etidyan Pou Yo Chanje Lemonn


Ansyen prezidan Bill Clinton louvri vandredi konferans "Clinton Global Initiative la" nan Inivèsite Miami. Inisyativ sa a, ke li demare nan ane 2007, vize ankouraje etidyan inivèsite yo jwenn solisyon kreyatif pou rezoud pwoblèm mondyal yo.

Pou asiste konferans la, yon etidyan dwe pran yon "Angajman pou l' aji" e detaye ki mezi li ta pran pou rezoud yon pwoblèm global patikilye. Misye Clinton di angajman etidyan yo pran ane sa a se "pi bon li wè jiskaprezan."

Apeprè 1,500 moun (pami yo, etidyan inivèsite Ozetazini ak etidyan ki sòti nan lòt peyi, ONG ak prezidan inivèsite) ap asiste konferans 3 jou a. Anplis moun sa yo, gen vedèt mizik, sinema ak spò k'ap patisipe nan fowòm ak rankont yo pou diskite kesyon tankou edikasyon, anviwonman an, rechofman klimatik, dwa moun, soulajman lamizè ak pwoblèm sante, an jeneral.

Ane sa a, Inisyativ Global Clinton nan ap mete yon aksan patikilye sou Ayiti.

"Mwen ta renmen remesye espesyalman inivèsite a pou repons li apre trajedi Ayiti a- se yon peyi kote m'ap fè anpil travay," prezidan Clinton deklare.

Pandan seyans ouvèti vandredi a, ki te gen kòm tèm "ankouraje etidyan yo ogmante "imajinasyon sosyal yo", prezidan Clinton te eksplike travay li antanke Anvwaye Espeysal Nasyonzini pou Ayiti.

"Lide jeneral la se kreye rezo global moun ki pran angajman pou fè dibyen antanke sitwayen prive. Nou gen pouvwa pou nou chanje lemonn," prezidan Clinton di patisipan yo.

" Lap vin pi klè chak jou ke ou pa bezwen rich pou w' patisipe nan konbit sa a. Reyaksyon nou konstate Ozetazini, pa twò lontan apre tranblemann'tè Ayiti a, plis pase mwatye sitwayen pèp ameriken an te bay yon kontribisyon."

Misye Clinton di anpil Ameriken bay lajan atravè rezo entènèt la oubyen pran angajman pou kontribye nan tèks-mesaj yo voye. Samdi apremidi, ansyen prezidan Etazini an te òganize yon dejene prive pou prezidan inivèsite ki reponn envitasyon an--pami yo, 6 Ayisyen.

Gérard Dorcély, prezidan Inivèsite Pòtoprens la di lekòl li a kraze rapyetè nan tranblemann'tè 12 janvye a. M. Dorcély espere konferans la se va yon okazyon pou moun vini ak lide tounèf sou kijan yo ta ka rebati Ayiti e enspire jèn yo pou yo kontinye al' lekòl.

<!-- IMAGE -->

Dorcély di "mwen pa konnen kisa rezilta a pral ye". Mwen kwè nou ta dwe repanse kesyon inivèsite a, paske jou 12 janvye a nou pat gen repons la. Yon inivèsite ta dwe sèvi kòm gid pandan yon kriz." Seyans ouvèti a te gen yon panèl 2 etidyan ki pran angajman pou envante e fabrike machin ki pa pra'l lage gaz anpwazonnen kap chofe e nui anviwonman an.

Vedèt R&B, nwa e popilè, Usher te sipoze prezan nan "woumble a", men li pat ka fè deplasman an. Se atis hip-hop Pharell ki ranplase li.

Misye te pale sou pwogram "Kidults" li a, ki se yon pwogram edikasyon ki ankouraje jèn yo ale lekòl pou evite yo tonbe nan zak vakabonday e, petèt menm, ale chwe nan prizon. Li te pale tou sou rad lap fabrike ak yon konpayi ki sèvi ak plastik resikle pou fè twal. 4èm manm panèl la se te direktè sante piblik Etazini an, Regina Benjamin.

Prezidant Inivèsite Miami a, Donna Shalala, ki te okipe pòs minis sante ak afè sosyal sou administrasyon Clinton nan di li espere etidyan ki nan asistans la pral' pase alaksyon. Li di ansyen prezidan Clinton se yon gwo sèvo mondyal e li panse e aji globalman tou.

XS
SM
MD
LG