Accessibility links

Breaking News

MESAJ RONALD CESAR POU PEP AYISYEN AN


Alo! Mwen se Ronald César e mwen gen yon mesaj pou tout konpatriyòt ayisyen m yo.

Moman nap viv la a se yon moman tèrib nan istwa peyi nou an; men nou ka sòti nan fè-nwa sa a pou n antre nan limyè. Pwòp gouvènman pa nou an ak lemond mobilize yo pou ede nou. Chak jou gen plis asistans kap vini. Nou pral rekanpe sou 2 pye n e nou pral rejwenn fyète nou.

Jounen jodiya plis ke jamè, Ayiti cheri nou an bezwen nou tout. Pou pwòp sekirite nou, pou fanmi nou e pou avni nou, ayisyen fèt pou rete nan peyi yo e patisipe nan travay pou rekonstwi li. Tout tantativ pou moun pati kite peyi a kounyela a, ap gen yon sèl konsekans: se fè l vin pi difisil pou ou menm ak tout lòt moun jwenn asistans. Sèl rezilta sa ka bay, se kreye plis mizè ak plis pwoblèm pou fanmi nou, pou zanmi nou e pou peyi nou an.

Si ou chèche kite Ayiti san viza, yo pap pèmèt ou antre ozetazini, e yap rapatriye ou.

Frè ak sè m yo, nou konnen “l’Union fait la Force”; men anpil, chay pa lou. E jounen jodiya, nan moman trajik nap viv la a, inite se pi gwo espwa nou pou n jwenn fòs e pou n rekanpe sou 2 pye nou. Ayiti bezwen nou nan peyi a. Ke Bondye beni nasyon nou an.

XS
SM
MD
LG