Accessibility links

Breaking News

Prezidan Barack Obama Bay Pèp Ameriken an Detay Sou Yon Estrateji Tou Nèf  Pou Lagè a  nan Afganistan


Nan yon mesaj prezidan ameriken an, Barack Obama, mete devan pèp la byen ta yè swa (madi premye desanm 2009 la) e ki pase sou televizyon ak radyo atravè tout Lèzetazini, li bay detay sou estrateji tou nèf administrasyon n nan pral aplike nan lagè a nan Afganistan. Nan kad estrateji sa a Misye Obama anonse Lèzetazini pral voye 30 mil lòt sòlda pou ranfòse efektif militè li deja genyen nan peyi azyatik la. Lidè ameriken an fè anons la nan Akademi West Point la, nan eta New York. devan yon piblik ki te gen ladan n, an majorite, kadè kap etidye nan akademi militè sa a. Men yon premye sitasyon misye Obama:

"Ranfò 30 mil sòlda map anonse aswè a prale laba a pandan premye mwatye ane 2 mil 10 la e deplwaman an pral dewoule pi rapidman posib yon fason pou kapab mete kontwòl sou mouvman militant an epi mete sekirite nan zòn ki genyen gwo popilasyon yo."

Yon kote nan mesaj sa a Prezidan Obama di Afganistan pa pèdi; men se yon peyi kap fè bak depi kèk ane deja. Lidè ameriken an te kontinye pou l di --nap site ankò:

«Nan moman map pale la a, rezo Al-Kaida ap sèvi ak «abri sur » li genyen sou fwontyè peyi Afganistan ak Pakistan pou l planifye lòt zak teworis, gras ak apui li resevwa nan men mouvman Taliban an. Nou fèt pou n anpeche Al-Kaida jwenn azil kote li ka aji an tout sekirite. Nou fèt pou n bloke pwogrè mesye Taliban yo e anpeche yo jwenn mwayen pou yo ranvèse gouvènman an. Nou dwe ranfòse kapasite fòs sekirite yo ak gouvènman an nan Afganistan, de kwa pou yo kapab pran responsablite yo kòm lidè peyi a nan lavni. »

Lè sa va fèt --donk, lè Afgan yo va kapab pran responsablite yo pou avni peyi yo-- Prezidan Obama prevwa yon retrè pa etap pou fòs militè ameriken yo.

Reyaksyon Aprè Misye Obama te fin mete mesaj sa a devan pèp ameriken an

Bò kote kongrè ameriken an --pi presizeman nan Sena a-- Mitch McConnell, pi gwo otorite pou kan republiken an, donk pati opozisyon an, nan Chanm Wòt la pale pou l di li apiye plan prezidan an anonse a, men se si retrè militè li prevwa a pa kòmanse toutotan kondisyon yo nan Afganistan pa pèmèt sa. Ann site Senatè Eta Kentucky a :

«Prezidan an gen rezon nètalkole lè li mande pou Afganistan travay pou l genyen kapasite kap pèmèt twoup militè nou yo retounen lakay yo, olye li fikse yon dat rijid pou retrè sa a, yon dat ki pa ta baze sou kondisyon yo sou teren an, ni sou konsèy jeneral nou yo. »

Inisyativ sektè prive a ak patisipasyon sektè sivil la pral fè pati reyalizasyon estrateji tou nèf Prezidan Obama anonse a, espesyalman pou sa ki gen rapò ak travay kap nesesè pou devlope domèn agrikòl la, sektè edikatif la e domèn ekonomik la nan Afganistan. Tou sa, daprè Misye Obama, pral mande yon pi bon pèfomans bò kote gouvènman afgan an ak gouvènman peyi vwazen Pakistan, mete sou kowoperasyon lòt peyi ankò –yon kowoperayon Lèzetazini pral chache aktivman. Men pwòp pawòl lidè ameiken an :

«Nou pral travay ak patnè nou yo, ak Nasyon Zini e ak pèp afgan an pou n aplike yon estrateji sivil ki pi efikas, yon fason pou gouvènman an kapab pwofite de amelyorasyon ki va genyen sou plan sekirite a. Efò sa a fèt pou l baze sou bon jan rezilta bò kote responsab yo. Epòk kote nou te konn bay moun "kat blanch la", se yon epòk pase e depase. »

Prezidan Obama rekonèt nouvo estrateji administrasyon n nan vle aplike nan lagè a nan Afganistan kapab koute Lèzetazini 30 milya dola pou ane kap vini la a sèlman. Se konsa lidè ameriken an di li pral travay sere-sere ak Kongrè a pou yo kontwole depans yo, pandan li pral eseye relanse ekonomi amerikèn nan kap travèse yon resesyon.

Jdesmara@voanews.com

XS
SM
MD
LG