Accessibility links

Breaking News

Prezidan Obama Di Edikasyon Kapab Ede Lèzetazini Diminye To Chomaj la e Kenbe Travay nan Peyi a


Prezidan ameriken an, Barack Obama, lanse apèl bay kongrè a pou l mande l apwouve yon plan ki ta envesti anviwon 12 milya dola nan edikasyon moun ki prale nan inivèsite ... yon plan ki kapab ede plizyè milyon ameriken ki pap travay pou le moman. Misye Obama lanse apèl sa a yè madi 14 jiyè a, nan yon eta kote to chomaj la mote rive nan youn nan nivo ki pi wo nan peyi a – Eta Michigan kote nivo a depase 14 pou san. Prezidan Obama deklare - -nap site:

"Nou fèt pou n prapare sitwayen n yo pou yo genyen talan yo bezwen pou yo fè konkirans sou mache mondyal la. An plizyè fwa deja, lè nou sèvi ak edikasyon pou n prepare avni nou, rezilta sa toujou ban nou, se pwosperite."

Prezidan ameriken an ensiste pou l di yon bon jan travay mande omwen pou yon moun pase 2 zan nan inivèsite, oubyen nan yon lekòl pwofesyonèl siperyè; e sanble kantite travay konsa kap disponib sou mache a o Zetazini e nan lot peyi endistriyalize yo, ap ogmante pi rapidman ke lòt kalte jòb yo.

"Nou pap kapab ofri moun pou fè travay sa yo --e nou menm pap kapab kenbe travay konsa o Zetazini-- si nou pa pèmèt moun yo jwenn edikasyon ak fòmasyon yo ka resevwa pandan 2 zan detid nan inivèsite."

Malgre plan relans ekonimik administrasyon Obama a kòmanse antre an aplikasyon depi nan mwa fevriye pase a, to chomaj la nan peyi a se to ki pi wo Lèzetazini anrejistre depi 26 zan. Gen obsèvatè ki doute palmantè repibliken yo pral apwouve nouvo pwojè asistans pou edikasyon an avèk lespri dijans Pouvwa Egzekitif la ta vle l la –kèlkeswa rezon prezidan Obama bay yo-- paske depite ak senatè repibliken yo twouve plan relans ekonomik la, an jeneral, prevwa twòp depans; epi, dayè, yo pa panse l ap bay bon rezilta.

-----------------------------------------------------
Lòt nouvèl:

Daprè yon nòt ki sòti nan Biwo Afè Konsilè Depatman Deta ameriken an, Depatman an lanse avètisman bay sitwayen ameriken yo konsènan risk ki asosye ak vwayaj ann Ayiti, e li mande yo fè pwèv yon prekosyon maksimòm lè yap vwayaje nan peyi sa a. Not la kontinye pou l di –n ap site:

"Menm lè, an jeneral, genyen amelyorasyon nan domèn sekirite a ann Ayiti, estabilite politik la toujou rete frajil, e gen posiblite pou vyolans pèsiste pou rezon politik. Avètisman sou vwayaj sa a ranplase youn ki te parèt nan dat 29 Janvye 2009 la, e objektikf li se bay enfòmasyon nèf sou kondisyon peyi a, se atire atansyon sitwayen ameriken yo sou enkyetid kesyon sekirite a poze nan peyi a e fè yo konnen kijan pou yo kontakte anbasad amerikèn nan ann Ayiti epi al enskri non yo nan misyon diplomatik sa a."

Tout moun ki ta renmen gen plis detay sou nòt sa a, kapab rele nan nimewo sa a : (509) 22-29 -8000, oubyen voye yon emèl sou adrès sa a: acspap@State.gov


Jdesmara@VOANEWS.com


XS
SM
MD
LG