Accessibility links

Breaking News

Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann:Lwanj, Lwanje, Lwanjè


Samdi 11 jiyè pase a, prezidan Barack Obama "chante lwanj” pou peyi Ghana e pou enstitisyon demokratik li yo. Chante lwanj ! men yon ekspresyon ki antre--mwen ta di depi plis pase yon ventèn lane--nan langaj jounalis yo.
An franse li vle di: prezidan an “fè éloge” peyi afriken an pou pwogrè li fè sou chimen demokrasi. Nou ka di tou li konplimante, li felisite li.

Chante lwanj sòti nan vèb franse: louer (ke’n pa dwe konfonn ak yon lòt vèb “louer” ki genyen sans mete yon bagay "en location" ou yon kay nan lwaye, pou’m bay yon ekzanp).
Lwanj nap pale la a, genyen sans eksprime admirasyon ou pou yon aksyon, yon bagay, yon moun.

Nou rankontre l’ anpil nan milye relijye yo kote pè, pastè ak fidèl yo reyini pou priye e chante lwanj Granmèt la. Anpil fwa yo di fidèl yo ap bay Bondye lwanj. Men lè wa’p chante lwanj Granmèt la, dapre mwen, se pliske admirasyon ou wa’p eksprime Bondye. Sa fidèl yo ap fè pito, se glorifye (glorifier) ya’p glorifye Granmèt la, paske yo twò piti devan Bondye pou yo ta va eksprime li admirasyon yo... E genyen yon ekspresyon nou tande souvan nan milye kretyen yo ki di: An’n bay Bondye Glwa (mo franse a se "gloire" la gloire) e se nan mo glwa a nou jwenn vèb glorifye a. Gloire à Dieu, Hosannah au plus haut des cieux !

Lè nap glorifye Bondye, lè nap chante lwanj li, nou chante kantik tankou kantik nan liv Hymnes Et Louanges. Louanges sa a ekri avèk yon “s”, sètadi li ou pliryèl, paske se anpil lwanj.

Men, tizanmi kap li ou kap koute’m jodi a, map di’n tou ke se pa tout tan lwanj genyen sans konpliman, felisitasyon, admirasyon. Mwen pral ba’n yon ekzanp: “Estèlen se yon ti sousou, se tout tan lap bay kontremèt la lwanj”.
Nan ka sa a, mwen vle di Estèlen se yon “flatè” (flatteur), se tout tan lap achte figi, lap “louanger” patwon, sipèvizè li.

Bay lwanj (louanger) nan sans nap pale la a genyen sans "flatterie, flagornerie"; pou’m ede jèn kap etidye lang franse a, map di yo li sòti nan vèb "flatter". Nan tounen sou li, yon lòt jou.
Malerezman, nan lavi a, genyen moun konsa vre: moun ki renmen lwanje lòt pou nenpòt ki motif e, pafwa, senpleman pou lwanje…

Konsa tout, gen zòt ki pa menm kite moun chante lwanj pou yo, ki pa kite ou lwanje yo. Se yo ki lwanje pwòp tèt yo. An'n Ayiti, yo rele sa "chante kantamwa".

Pa ekzanp, si’m rete mwen ou di, "tout chèlbè ou wè ti Pierre Bayonne tap fè sou teren foutbòl la nan ane 70, se mwen ki montre misye choute boul, wi, sou teren Odeyid, " menm lè se pa vre.

Enben, si Bayonne te ka tande’m li ta gen dwa di’m "ala nèg dyolè, papa ! Jacques, sispann chante lwanj pou tèt ou non (sispann chante kantamwa ou) !"

Ala nèg lwanjè, se Jacques Jean-Baptiste (atansyon, se yon ekzanp map bay, mwen pa konsa) li pa janm pap pale de tèt li. Enben, tout moun ki renmen chante lwanj tèt yo, fè lwanj pou tèt yo (se flatter ou ankò se glorifier), nan peyi dayiti yo rele yo: djòlè, lwanjè.

jbjacque@voanews.com

XS
SM
MD
LG