Accessibility links

Breaking News

Obama: Demokrasi, Opòtinite, Sante ak Fen Konfli yo Se Kle Avni Kontinan Afriken an


Prezidan ameriken an, Barack Obama, pran lapawòl samdi 11 jiyè a devan palman peyi Ghana a, kote li tanmen depi vandredi yon vizit sou kontinan afriken an. Misye Obama di ghaneyen yo:Demokrasi, opòtinite, sante ak fen konfli se kle avni kontinan an ak avni mond an devlopman an.

Prezidan Obama, ki rive nan Ghana apre yon vwayaj ki te kondi l' nan Larisi ak nan peyi Itali, di pouki li chwazi vizite Ghana nan kad premye vwayaj lap fè antanke prezidan Lèzetazini sou kontinan afriken an.

"Mwen vini isi a, nan Ghana, pou yon rezon byen senp: sa'k ki pral defini 21 nyèm syèk la, se pa senpman sa'k pase nan Rome, Moscou ou nan Washington, men tou sa k' pase isit la nan vil Accra."

Premye prezidan afriken-ameriken an resevwa yon akèy antouzyas nan kapital ghaneyèn nan, kote yo akeyi li tankou yon fanmi.

Chèf Mezon Blanch lan reponn ak lwanj e ak pawòl felisitasyon pou Ghana ak enstitisyon demokratik li yo, men tou ak pawòl sevè--pawòl sèl yon manm fanmi ou ka oze di ou.

Prezidan Obama--pitit yon sitwayen kenyan ak yon amerikèn blanch--te pale sou koneksyon pèsonèl li ak istwa pase trajik kontinan afriken an; men li di moman an rive pou afriken yo pran kontwòl pwòp destine yo.

"Wi, yon kat kolonyal ki pa fè anpil sans ede "kale" konfli… e souvan Loksidan apwoche kontinan afriken an tankou yon patwon e wèl kòm yon sous ressous, olye li wè li kòm yon patnè. Men Loksidan pa responsab destriksyon ekonomi peyi Zimbabwe pandan dènye dekad la, ni lagè kote zòt ap anwole timoun kòm konbatan".

Misye Obama lanse apèl bay nouvèl jenerasyon afriken yo pou yo konstwi demokrasi, kreye opòtinite, konbat koripsyon, e mete fen nan spiral pouvwa gwo ponyèt ak konfli ki ekziste sou kontinan an.

Lidè ameriken an di "konfli sa yo tounen yon kòd ak tout yon gwo wòch ki mare nan kou kontinan an. E li deklare pa gen anyen ki ka jistifye moun touye inosan nan non ideoloji. "Se santans lanmò yon sosyete pou l' fòse timoun al mouri nan lagè. Se dènye typ kriminalite ak lachte pou kondane fanm pou sibi vyòl san rete, tribòbabò. Nou dwe temwaye valè chak timoun nan Darfour ak diyite chak fanm nan Congo".

Prezidan Obama fè deklarasyon sa yo nan yon diskou li pwononse samdi devan Palman Ghana a, nan vil Accra. Li di "Ghana tounen yon ekzanp pou rès kontinan an--yon peyi kote yon pati politik remèt pouvwa a bay yon lòt atravè eleksyon, e kote enstitisyon gouvènmantal yo solid. Se eleman sa a ki manke twòp kote e pandan twò lontan. Se chanjman sa a ki ka libere potansyalite Afrik la. E sa, se yon responsablite ke sèl afriken yo dwe andose".

Li klè ke pawòl prezidan Obama yo te vize yon odyans pi lwen ke sila ki tap koute l' nan vil Accra a. Responsab nan Mezon Blanch lan di yo sèvi ak nouvo medya pou pote evènman an bay popilasyon yo atravè kontinan an---espesyalman jèn yo. Prezidan an te pale ak yo dirèkteman nan diskou li a, kote li repran slogan mesye Obama pandan kanpay elektoral pou eleksyon prezidansyèl amerikèn yo.

"Nou kapab ranpòte laviktwa sou maladi, mete fen nan konfli epi chanje bagay yo, depi nan baz pou rive nan fetay. Nou kapab fè sa; Wi, nou kapab "!

Anvan diskou a, prezidan Obama te fè chita-pale ak prezidan ghaneyen an, Atta Mills. Li te vizite tou yon lopital---yon eskal senbolik pou souliyen apui Lèzetazini anfavè efò devlopman yo an'n Afrik.

"Lèzetazini pral akonpaye ou nan chak etap ou franchi antanke patnè e antanke zanmi. Opòtinite pap sòti okenn lòt kote; li dwe sòti nan desizyon nou pran nou menm, nan bagay nou reyalize e nan esperans nou genyen nan kè nou".

Anvan li kite Ghana, prezidan Barack Obama prale vizite yon "building" kote, 300 zan de sa, yo te konn mete afriken pa bann e pa pakèt anvan yo anbake abò bato pou mennen sou kontinan ameriken an kòm esklav. Anpil, anpil nan nèg sa yo te fini vwayaj la nan fon lanmè.

Madanm li, Michelle, ak 2 pitit koup la, dwe ale jwenn li sou sit la.

Premyè dam Lèzetazini an se desandan esklav afriken, men li pa janm endike nan ki rejyon Afrik la an zansèt li yo te sòti.


XS
SM
MD
LG